Category

Izolacje
Papy zgrzewalne to w zgodnej opinii uczestników rynku budowlanego materiał niezbędny w hydroizolacji dachów płaskich. Czy jednak ekskluzywne wykorzystanie pap zgrzewalnych w pełni wyczerpuje problematykę hydroizolacji dachów płaskich? Czy na kolejnych etapach realizacji pokrycia dachowego warto sięgnąć po płynne suplementy pap zgrzewalnych?
Czytaj więcej
Podczas jej wykonania najczęstszą przyczyną popełniania błędów przez wykonawców jest brak znajomości stosowanych technologii i brak odpowiednio wykwalifikowanego zespołu pracowników.
Czytaj więcej
W ostatnich latach do wykrywania nieszczelności hydroizolacji dachów płaskich coraz częściej są stosowane metody nieniszczące. Takie, jak neutronowa, termowizyjna, elektryczna i dymowa.
Czytaj więcej