Category

Prawo i Ubezpieczenia
Tematyka ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) firmy dekarskiej nie jest łatwa. Trudno ją uprościć przez wprowadzenie ciekawych, kolorowych fotografii, a terminologia ubezpieczeniowa jest postrzegana co najmniej jako nużąca. A przecież ubezpieczony i zapracowany dekarz oczekuje, że skoro zapłacił określoną składkę ubezpieczeniową, to ubezpieczyciel powinien nieomal zawsze pokrywać roszczenia, z jakimi zwracają się do dekarza na przykład jego zleceniodawcy.
Czytaj więcej
W procesie sprzedaży podczas obsługi klienta należy i warto stosować niezliczoną liczbę zasad. Reguły te, to na ogół świetny zbiór wskazówek, które prowadzą do podpisania umów z klientem i sfinalizowania sprzedaży.
Czytaj więcej
Kodeks Cywilny (K.C.) w Art. 829 § 1. wprowadza podział ubezpieczeń osobowych na: ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia osobowe różnią się od ubezpieczeń majątkowych przedmiotem ubezpieczenia i świadczeniem zakładu ubezpieczeń. Przedmiotem jest niemajątkowe dobro osobiste człowieka, takie jak jego zdrowie lub życie.
Czytaj więcej
Niekiedy na liście prac, które powinien sprawdzić kierownik budowy i inspektor nadzoru są tylko dwie pozycje dotyczące dachu: więźba dachowa – montaż konstrukcji więźby dachowej (dwie wizyty) i pokrycie dachowe (jedna wizyta). Czy to na pewno wystarczy do skontrolowania poprawności wykonania prac?
Czytaj więcej
Tym razem zwrócimy szczególną uwagę każdego dekarza (właściciela/udziałowca firmy dekarskiej) na podstawowe walory umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) – przypominając także w części kwestie poruszone już wcześniej – przesądzające o tym, iż zawarcie ubezpieczenia OC jest rzeczywistą koniecznością dla każdego dekarza.
Czytaj więcej
Efektywny zespół sprzedażowy i wyniki osiągane przez handlowców to główny obiekt specjalnej troski wszystkich menedżerów sprzedaży. Na wyniki zespołu sprzedażowego oczywiście wpływa szereg czynników. Do tych najbardziej oczywistych należy zaliczyć: ofertę, produkt, działania konkurencji, sezon, uwarunkowania gospodarczo-polityczne oraz sam sposób zarządzania zespołem sprzedażowym. Na pewno do grupy czynników mających wpływ na efekt należy zaliczyć również czynnik ludzki, czyli samego handlowca z jego wadami, zaletami, cechami,...
Czytaj więcej
Od kilku lat Polska systematycznie otwiera się na cudzoziemców, którzy często stanowią cenne dla pracodawców uzupełnienie na polskim rynku pracy. Wskazane w tytule ubezpieczenie to kolejny rodzaj ubezpieczenia osobowego, o którym warto wspomnieć wszystkim, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców w swoich firmach dekarskich.
Czytaj więcej
Dość systematycznie na łamach „Naszego Dekarza” staram się przypominać Dekarzom stowarzyszonym w PSD, że zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest wręcz koniecznością dla każdej firmy dekarskiej, ale jednocześnie nie wyczerpuje w 100% możliwości zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej na czas prowadzonych prac dekarskich i udziału firmy dekarskiej w procesie inwestycyjnym.
Czytaj więcej
Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji to kolejny wymóg w zakresie korzystania ze środowiska dla firm. To obowiązek czy tylko dobra wola przedsiębiorcy?
Czytaj więcej
Podatkowa rewolucja – bo tak należy nazwać projekt „Nowy Ład” – zbliża się wielkimi krokami. Na jakie zmiany powinni przygotować się pracodawcy i podmioty zatrudniające?
Czytaj więcej
1 2 3 7