PIQNIQ 2021!

Na zakończenie lata, 28 sierpnia 2021 roku, gościliśmy na rodzin­nym pikniku dekarskim w Zelistrze­wie. Sobota upłynęła na aktywnym wypo­czynku na świeżym powietrzu w gronie rodziny i kolegów po fachu.

Dorosłym czas upływał na miłych roz­mowach przy wspólnym grillowaniu. Naj­więcej atrakcji było dla dzieci. Młodsze pociechy spędzały czas na wspólnych za­bawach z animatorkami i szalały na dmu­chanych zamkach, a starsze – próbowały swych sił na dmuchanym torze przeszkód. Dodatkowo przygotowano małe podarun­ki, aby żadne z nich nie wyszło z pustymi rączkami.

Był ruch, była zabawa, i choć pogoda nie do końca sprzyjała, wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie, a różnych atrakcji nie brakowało.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczest­nikom za obecność i dobre humory. Dzię­kujemy gorąco głównemu organizatorowi imprezy – firmie PREMIUMDACH. (W.Sz.)

FOT.: ODDZIAŁ POMORSKI PSD
FOT.: ODDZIAŁ POMORSKI PSD
FOT.: ODDZIAŁ POMORSKI PSD

Napisz komentarz