Rodzinny Piknik Dekarski W BIAŁYMSTOKU

Oddział w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy 21 sierp­nia br. zorganizował Rodzinny Pik­nik Dekarski na terenie Parku Linowego FAST PARK w Fastach. Przy pięknej po­godzie, poza miastem, w otoczeniu zielo­nych łąk, bawiły się całe rodziny dekarzy zrzeszonych w naszym Oddziale i zapro­szeni goście – zarówno wystawcy, jak i osoby niezrzeszone w PSD. Dorośli mo­gli zapoznać się z ofertą handlową firm: Blachy Pruszyński, RÖben, AC, Dakea, Ahi Roofing, Blachotrapez, Blachprofil 2, BMI Icopal, BMI Braas, B.PRO, Budmat, Fakro, Hanbud, System Pruszyński, Ruukki, Selena, Spax, Velux.

FOT.: ODDZIAŁ PODLASKI PSD

Dzieci miały do dyspozycji – w zależno­ści od wieku – linowe trasy wspinaczkowe o różnym stopniu trudności, instalacje eduka­cyjne, bardzo ciekawe i pouczające. Maluchy mogły szaleć na dmuchanych zjeżdżalniach, lub w namiocie z ogromną ilością klocków, materacami i opiekunkami, które propono­wały kreatywne zabawy, a z przygotowanych baloników wyczarowywały przeróżne cudeń­ka. Oprócz tego, każda z firm przygotowała dla dzieci wiele atrakcji, w tym bańki mydla­ne, kolorowanki. Dla wszystkich obecnych na pikniku zapewniony był również grill, przepyszne burgery, muzyka, drinki, plaża pod palmami i piękne hula.

FOT.: ODDZIAŁ PODLASKI PSD
FOT.: ODDZIAŁ PODLASKI PSD
FOT.: ODDZIAŁ PODLASKI PSD

Było też edukacyjnie. W namiocie PSD można było dowiedzieć się, jak technikę in­formatyczną zaprzęgnąć do ciężkiej i trudnej pracy na dachu. Dwaj doświadczeni dekarze z naszego Oddziału – Jan Grycuk i Jan Oli­zarowicz zaprezentowali nowe narzędzia opracowane i wykonane przez siebie oraz zastosowanie praktyczne programu typu CAD/CAM do tworzenia rysunków wyko­nawczych drewnianych więźb dachowych.

FOT.: ODDZIAŁ PODLASKI PSD
FOT.: ODDZIAŁ PODLASKI PSD

Frekwencja dopisała. Odwiedzających było mnóstwo, po miesiącach pandemicz­nej izolacji impreza na wolnym powietrzu okazała się strzałem w dziesiątkę. Do go­dziny 18.00 można było zwiedzać stoiska, a po zakończeniu pikniku DJ z muzyką za­praszał do wielkiego namiotu, więc wiele osób zostało na wspólne tańce.

FOT.: ODDZIAŁ PODLASKI PSD
FOT.: ODDZIAŁ PODLASKI PSD

Głównym punktem programu była jednak nie sama zabawa, lecz licytacje przedmio­tów ofiarowanych przez wystawców na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzie­ci. A fanty były niemałe: giętarka od firmy Piotrowski, bon turystyczny od Pruszyńskie­go, voucher na mecz Jagiellonii od firmy Hanbud, lot śmigłowcem dookoła Białego­stoku od Budmatu i wiele innych przedmio­tów, jak narzędzia dekarskie, skrzynki narzę­dziowe, czy koszulki znanych sportowców z autografami. Licytację sprawnie i wesoło poprowadzili Rafał Szymczak (prezes zarzą­du Oddziału) i Tomasz Zajkowski (członek zarządu). Obecna podczas licytacji Krystyna Skrzycka (wiceprezes Fundacji Pomóż Im) była bardzo wzruszona, a zebrana kwota powędrowała na konto Fundacji, by wspo­móc maluchy walczące ze śmiertelnymi chorobami.

Fundacja Pomóż Im oraz dekarze z Od­działu serdecznie dziękują wszystkim wy­stawcom i darczyńcom za wsparcie fi­nansowe. Dzięki temu spełni się wiele dziecięcych marzeń, a środowisko dekarzy i cieśli naszego regionu oprócz integracji będzie miało możliwość rozwijania swo­ich kompetencji i umiejętności w oparciu o techniki informatyczne w tworzonej w Od­dziale w Białymstoku PSD pracowni kompu­terowej. (E.G.)

Napisz komentarz