Spływ kajakowy w Oddziale Biłgorajsko-Zamojskim

FOT.(2): ODDZIAŁ BIŁGORAJSKO-ZAMOJSKI PSD

Ponad stu przedstawicieli oddziałów PSD przyjęło zaproszenie na spływ kajakowy organizowany 25 lipca w Soli przez Oddział Biłgorajsko-Zamojski Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Na spotkanie przybyli dekarze z powiatu biłgorajskiego, z Łodzi, Częstochowy, Nowego Sącza i z Warszawy, a także przedstawiciele Zarządu Głównego PSD oraz firm współpracujących z dekarzami. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele św. Michała Archanioła w Soli, której przewodniczył kapelan dekarzy, ks. Andrzej Niedużak. Zlot miał na celu integrację pracowników i wymianę doświadczeń zawodowych, ale także dobrą zabawę podczas zwiedzania Roztocza, spływu kajakowego i uroczystej kolacji. Takie wydarzenia w szczególny sposób integrują dekarzy. Dzięki nim można wymienić poglądy, doświadczenia i poszerzyć grono znajomych. (B.M.)

FOT.(3): MAGDALENA MALIŃSKA

Napisz komentarz