Tag

autorytet
Skuteczny szef to przede wszystkim skuteczny przywódca grupy. Nie ma potrzeby udowadniać tego stwierdzenia, bo dostateczną liczbę przykładów mamy w historii wielu państw, armii, drużyn sportowych, organizacji non profit i naturalnie wielu przedsiębiorstw. Bez względu na to, jak zdefiniuje się samo przywództwo i jak długą można stworzyć listę cech, zalet, umiejętności, wiedzy i postaw określających dobrego przywódcę, to nie może na niej zabraknąć jednego słowa – autorytet.
Czytaj więcej