Tag

demotywacja
Istotą systemu motywacji jest MOTYWOWANIE, co brzmi pozytywnie. Temat ten to punkt często umieszczany przez dyrektorów na liście zadań do zrealizowania. Nie słyszałem natomiast o naradach kadry kierowniczej, których przedmiotem dyskusji byłoby stworzenie sytemu DEMOTYWACJI dla pracowników. Może dlatego, że taki system tworzy się sam, jak wszystko, czego na ogół nie chcemy.
Czytaj więcej