Tag

kosztorys
Obmiar robót – niezbędna część dokumentacji projektowej – jest podstawą do sporządzenia kosztorysu i ustalenia ceny za wykonanie prac dekarskich.
Czytaj więcej