Tag

leczenie
Od kilku lat Polska systematycznie otwiera się na cudzoziemców, którzy często stanowią cenne dla pracodawców uzupełnienie na polskim rynku pracy. Wskazane w tytule ubezpieczenie to kolejny rodzaj ubezpieczenia osobowego, o którym warto wspomnieć wszystkim, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców w swoich firmach dekarskich.
Czytaj więcej
Pandemia wirusa COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia, a nawet restrykcje z pewnością nie sprzyjają realizacji kontraktów zagranicznych, ale paradoksalnie rola i znacznie ubezpieczenia może być w pewnych sytuacjach większa niż wcześniej.
Czytaj więcej