Tag

ubezpieczenie
Omawialiśmy już jeden z mniej skomplikowanych przypadków zdarzenia szkodowego w związku, z którym odpowiedzialny cywilnie za szkodę dekarz korzystał z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC). W tym artykule opiszę kolejny przypadek szkody związanej z doprowadzeniem do pożaru przez firmę dekarską w trakcie wykonywania przez nią prac kontraktowych.
Czytaj więcej
Tym razem zwrócimy szczególną uwagę każdego dekarza (właściciela/udziałowca firmy dekarskiej) na podstawowe walory umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) – przypominając także w części kwestie poruszone już wcześniej – przesądzające o tym, iż zawarcie ubezpieczenia OC jest rzeczywistą koniecznością dla każdego dekarza.
Czytaj więcej
Od kilku lat Polska systematycznie otwiera się na cudzoziemców, którzy często stanowią cenne dla pracodawców uzupełnienie na polskim rynku pracy. Wskazane w tytule ubezpieczenie to kolejny rodzaj ubezpieczenia osobowego, o którym warto wspomnieć wszystkim, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców w swoich firmach dekarskich.
Czytaj więcej
Dość systematycznie na łamach „Naszego Dekarza” staram się przypominać Dekarzom stowarzyszonym w PSD, że zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest wręcz koniecznością dla każdej firmy dekarskiej, ale jednocześnie nie wyczerpuje w 100% możliwości zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej na czas prowadzonych prac dekarskich i udziału firmy dekarskiej w procesie inwestycyjnym.
Czytaj więcej
Wracamy do rozpoczętej w poprzednim numerze „Naszego Dekarza” informacji o ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Pracodawcy.
Czytaj więcej
Dotychczas wielokrotnie staraliśmy się zwracać Państwa uwagę na fakt, że profesjonalne ubezpieczenie OC jest niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia tej szczególnej profesji budowlanej, jaką jest zawód – specjalność dekarz. Każdy dekarz i pracodawca powinien pamiętać, że budownictwo należy do działalności obarczonej znacznym ryzykiem wypadków przy pracy.
Czytaj więcej
Ubezpieczenie na życie najczęściej kojarzy nam się ze zbędnym kosztem. Wiadomo, każdy zakłada, że będzie żył w zdrowiu i wciąż miał pracę. Niestety, nie zawsze życie układa nam się tak, jakbyśmy tego chcieli.
Czytaj więcej
O znaczeniu ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)w związku z zagranicznymi wyjazdami służbowymi powinni pamiętać dekarze, którzy swoją aktywność biznesowąprowadzą poza granicami Polski lub utrzymują kontakty handlowe z przedsiębiorcami spoza kraju.
Czytaj więcej
Wielokrotnie starałem się wskazać, iż zawarcie tylko umowy ubezpieczenia OC firmy dekarskiej może okazać się niewystarczające dla zapewniania świadczenia w związku z wypadkiem osobowym, jakiemu może ulec właściciel firmy dekarskiej lub pracownik firmy dekarskiej w związku z wykonywanie swoich obowiązków.
Czytaj więcej
Dotychczas wielokrotnie staraliśmy się zwracać uwagę na fakt, że profesjonalne ubezpieczenie OC jest niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia tej szczególnej profesji budowlanej, jaką jest zawód dekarza.Waga i znaczenie ubezpieczenia OC paradoksalnie wzrasta w okresach załamań koniunktury gospodarczej, stagnacji lub kryzysów.
Czytaj więcej
1 2