Władze Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Nowe władze od 2019 roku.

Tradycyjnie Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zwołało Walne Zebranie Członków. Odbyło się ono 17 kwietnia 2019 r. w Hotelu Groman w podwarszawskim Sękocinie. W tym roku było o tyle wyjątkowe, że dotyczyło wyboru nowego składu Zarządu Głównego.

Tradycyjnie już obrady otworzył Pan Bogdan Kalinowski Prezes Zarządu Głównego PSD, a przewodniczącym zebrania został Zbigniew Kowalski. To ważne wydarzenie w funkcjonowaniu organizacji przebiegało zgodnie z ustalonym porządkiem. Najpierw wybrano protokolanta Walnego Zebrania, komisję uchwał i wniosków (Marcin Solarek, Józef Klimczuk, Piotr Polański), komisję skrutacyjną (Rafał Pajor, Roman Krawczak, Marek Bieniewicz).

Następnie złożono sprawozdanie finansowe ZG PSD za rok 2018 i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Członkowie zatwierdzili je i udzielili absolutorium obecnemu Zarządowi PSD. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez poszczególne Oddziały swoich osiągnięć i sprawozdań finansowych za 2018 rok, a także podsumowanie działań Sądu Koleżeńskiego.

Swoje sprawozdanie za całą kadencję 2015-2019 złożyli także Prezes ZG PSD – Pan Bogdan Kalinowski oraz Dyrektor PSD – Anna Deran, która jednocześnie przedstawiła plany na kolejne miesiące (20-lecie PSD), omówiła inicjatywy i pomysły przyszłych działań (grant otrzymany przez duńskie Fundacje Velux).

Punktem kulminacyjnym, wzbudzającym najwięcej emocji, był wybór Zarządu Głównego PSD. Jednogłośnie Prezesem został Bogdan Kalinowski (Oddział w Białymstoku), a Wiceprezesem Stefan Wiluś (Oddział Kujawsko-Pomorski). W składzie ZG znaleźli się również Panowie – Zbigniew Kowalski (Oddział Mazowiecki), Ryszard Piwowski (Oddział Kujawsko-Pomorski) oraz – po II turze – Ryszard Gołębiowski (Oddział Zachodniopomorski).

Obrady zakończono po wyborze składu Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, odczytano i przyjęto zgłoszone wnioski i uchwały.

Napisz komentarz