Category

Dachy Płaskie
Każdy dach – bez względu na konstrukcję i rodzaj pokrycia – wymaga regularnych przeglądów technicznych. Kiedy należy je przeprowadzać? Na jakie miejsca należy zwrócić szczególną uwagę?
Czytaj więcej
Geowłókniny są nieodzownym materiałem do wykonania dachu zielonego. Często niesłusznie nazywane „szmatkami” spełniają wiele ważnych funkcji w dachu.
Czytaj więcej
W poprzednim numerze „Naszego Dekarza” zamieściliśmy artykuł poświęcony wymianie ciepła przez przegrodę dachową. Dla dekarzy przepływ ciepła jest bardzo ważny głównie z powodu często towarzyszącemu mu przepływowi wilgoci, ponieważ woda – występując w dachach we wszystkich stanach skupienia – stale stwarza wiele problemów i zagrożeń dla dachu.
Czytaj więcej
Rośliny na dachach płaskich i stromych wymagają odpowiedniego podłoża.Nie może nim być absolutnie ziemia ogrodowa. Stosuje się w tym celu substraty – specjalnie opracowane mieszanki mineralno-organiczne. Co warto o nich wiedzieć, przygotowując dachy ekstensywne?
Czytaj więcej
Instalacje związane z energią odnawialną powstają masowo w całej Polsce, powiększa się także rynek firm oferujących usługi monterskie. Jak ozpocząć swoją działalność w branży fotowoltaicznej? Na co zwrócić uwagę podczas montażu pierwszych instalacji PV? Jak się okazuje ważne są nie tylko umiejętności praktyczne, ale także całe zaplecze związane z odpowiednimi uprawnieniami, przygotowaniem projektu czy dokumentacją.
Czytaj więcej
Świadomość roli, jaką odgrywa zieleń w naszym otoczeniu, jest w społeczeństwie coraz większa. W wielu miastach duży nacisk kładzie się ostatnio m.in. na tworzenie łąk kwietnych zamiast tradycyjnych trawników oraz wprowadzanie roślinności na placach, skwerach czy terenach rekreacyjnych. W nurt ten włączamy się też, zagospodarowując prywatną przestrzeń. Miejscem, do którego możemy „zaprosić” naturę, jest nie tylko teren wokół domu, ale i dach budynku.
Czytaj więcej
Najważniejszym zadaniem dekarza jest prawidłowe osadzenie okna w konstrukcji oraz precyzyjna obróbka wszystkich połączeń z pokryciem dachu – tak, aby nie przeciekało i nie tworzyło mostków termicznych. Jest to tym bardziej istotne, im mniejszy kąt nachylenia ma dach.
Czytaj więcej
Podczas jej wykonania najczęstszą przyczyną popełniania błędów przez wykonawców jest brak znajomości stosowanych technologii i brak odpowiednio wykwalifikowanego zespołu pracowników.
Czytaj więcej
W ostatnich latach do wykrywania nieszczelności hydroizolacji dachów płaskich coraz częściej są stosowane metody nieniszczące. Takie, jak neutronowa, termowizyjna, elektryczna i dymowa.
Czytaj więcej
Sposób wyprowadzenia i prawidłowa instalacja wentylacji, odpływowego wpustu dachowego, sprawny i szczelny montaż pokrycia, to dekarskie wyzwania przy budowie dachu płaskiego. Także i w tym zakresie rynek oferuje kilka sprawdzonych, zaawansowanych rozwiązań.
Czytaj więcej
1 2