Materiały Partnerów - Aktualności

10. Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy – zadania

W Poznaniu, pierwszego dnia targów BUDMA 2020, rozpoczynają się X Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy. Rywalizują ze sobą młodzi dekarze w wieku maksymalnie 26 lat.

W tym roku 18 drużyn z całej Polski konkurować będzie między sobą w czterech kategoriach konkursowych: dachy strome, dachy metalowe, dachy płaskie oraz fasady. Prace ocenia jury, w którego skład wchodzą mistrzowie dekarstwa. Sędzią Głównym jest Stefan Wiluś. Spośród startujących drużyn zostanie wyłoniona reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy IFD, które odbędą się w Chinach jesienią 2020 r. Wyniki tegorocznych zmagań ogłoszone zostaną podczas 19. Kongresu PSD 6 lutego 2020.

DACH METALOWY

Zadanie 1. Dach jednospadowy z oknem połaciowym wraz z elementem fasady:

 • wykonanie ozdobnego elementu fasady z blachy płaskiej znaj-dującej się pod rynną;
 • wykonanie i montaż obróbki deski czołowej; • montaż rynny systemowej;
 • zamocowanie na krokwiach płyt poliuretanowych Thermano 125 mm BALEX METAL i membrany paroprzepuszczalnej;
 • montaż kontrłat i łat;
 • montaż okna dachowego wraz z akcesoriami;
 • wykonanie i montaż pasa startowego oraz montaż paneli dachówkowych;
 • wykonanie i montaż obróbek blacharskich, wiatrownic i kalenicy.

Zadanie 2. Dach jednospadowy pokryty płytą OSB z kominem ograniczony ścianką boczną i górną:

 • wykonanie i montaż okucia deski czołowej i okapnika; • montaż rynny systemowej;• zabezpieczenie szczeliny wentylacyjnej okapu i kalenicy siatką systemową;
 • wykonanie i montaż pasa startowego z uwzględnieniem wen-tylacji połaci;
 • montaż membrany dachowej;
 • montaż paneli systemowych z blachy na rąbek;
 • wykonanie i montaż obróbki komina;
 • wykonanie i montaż obróbek blacharskich bocznej i tylnej ścianki oraz wiatrownicy;
 • okucie całej powierzchni komina blachą.

FASADY

Zadanie 1. Stelaż z oknem fasadowym FAKRO, narożnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, termoizolacją Thermano, pod-konstrukcją systemową firmy BALEX METAL, wykończenie kasetonami elewacyjnymi BALEX METAL:

 • montaż konsol stałych do konstrukcji stelaża (konsole montowane zgodnie z wytycznymi producenta podkonstrukcji);
 • docięcie i zamontowanie płyt termoizolacyjnych Therma-no o grubości 50 mm zgodnie z technologią firmy BALEX METAL;
 • montaż konsol regulowanych i profilu typu T lub L (profile montowane zgodnie z wytycznymi producenta podkonstrukcji);
 • montaż blachy perforowanej, zabezpieczenie szczeliny wentylacyjnej przed wlotem owadów;
 • montaż listwy startowej (okapnika) wzdłuż dolnej krawędzi stelaża;
 • montaż obróbek narożnika wewnętrznego i zewnętrznego;
 • montaż obróbek skrajnych, lewa i prawa strona stelaża
 • montaż kasetonów (zgodnie z technologią firmy BALEX METAL);
 • obróbka otworu okiennego, parapet, bok lewy i prawy, góra;
 • montaż obróbki górnej stelaża.

Zadanie 2. Stelaż z otworem drzwiowym, narożnikiem zewnętrznym, termoizolacją Thermano o grubości 50 mm, wiatroizolacją, podkonstrukcją drewnianą, pokrycie elewacji łupkiem naturalnym firmy RATHSCHECK w kryciu podwójnym prostokątnym 40 x 25 cm:

 • docięcie i zamontowanie płyt termoizolacyjnych Thermano o grubości 50 mm zgodnie z technologią firmy BALEX METAL;
 • montaż wiatroizolacji;
 • montaż rusztu drewnianego;
 • montaż blachy perforowanej, zabezpieczenie szczeliny wentylacyjnej przed wlotem owadów;
 • montaż łupka zgodnie z technologią firmy RATHSCHECK;
 • montaż obróbek skrajnych, lewa i prawa strona stelaża;
 • montaż obróbki otworu drzwiowego (blacha lub łupek);
 • montaż obróbki górnej stelaża.

DACH STROMY

Zadanie 1. Stelaż dwupołaciowy z koszem, deską czołową, termoizolacją nakrokwiową Thermano BALEX METAL, rynną BALEX METAL Zenit, kominem, wiatrownicami, murkami, kominkiem wentylacyjnym, ławą kominiarską, dachówkami wentylacyjnymi kryty dachówką ceramiczną BMI Braas Topas 13V:

 • wykonanie i montaż obróbki blacharskiej deski czołowej i obróbek okapu;
 • docięcie i zamontowanie płyt termoizolacyjnych Thermano 125 mm zgodnie z technologią firmy BALEX METAL;
 • montaż membrany paroprzepuszczalnej BMI Braas z wyłożeniem w koszu i na ścianki (zakłady i wywinięcia zaklejone i mocowane);
 • montaż kontrłat i łat (40 x 60 mm);
 • montaż grzebienia okapu z kratką i siatki okapu (wróblówka);
 • montaż rynny wzdłuż okapu z umiejscowieniem sztucera z prawej strony stelaża – system rynnowy BALEX METAL Zenit 125/90 na rynhakach nakrokwiowych;
 • wykonanie i montaż obróbki ściany wykończone listwą uszczelniającą;
 • ułożenie pokrycia z dachówki BMI Braas Topas 13V. Wykończenie lewej i prawej krawędzi połaci dachówkami szczytowymi;
 • montaż systemowego kominka wentylacyjnego z uszczelnie-niem przejścia przez membranę i termoizolację. Na lewej połaci.
 • montaż ławy kominiarskiej;
 • montaż dachówek wentylacyjnych;
 • montaż rynny koszowej i docięcie dachówek w koszu;
 • wykonanie obróbki komina.

Zadanie 2. Stelaż dwupołaciowy z narożem, deską czołową, ter-moizolacją nakrokwiową Thermano BALEX METAL, rynną BLA-CHOTRAPEZ, oknem połaciowym FAKRO, wiatrownicą, murkami, płotkiem przeciwśniegowym, dachówkami wentylacyjnymi, kryty dachówką płaską ceramiczną WIENERBERGER Koramic Orea 9:

 • wykonanie i montaż obróbki blacharskiej deski czołowej i obróbek okapu;
 • docięcie i zamontowanie płyt termoizolacyjnych Thermano 125 mm zgodnie z technologią firmy BALEX METAL;
 • montaż membrany paroprzepuszczalnej BALEX METAL z wyłożeniem jej na ścianki i naroże – zakłady i wywinięcia zaklejone i mocowane;
 • montaż kontrłat i łat (40 x 60 mm);
 • montaż kratki i siatki okapu (wróblówka);
 • montaż rynny wzdłuż okapu z umiejscowieniem sztucera z prawej strony stelaża – stalowy system rynnowy BLACHOTRAPEZ na rynhakach nakrokwiowych;
 • montaż okna połaciowego firmy FAKRO FTP-V U5 66 x 98 cm z zestawem kołnierzy EZV-FT Thermo + XDK +XWT plus;
 • wykonanie i montaż bocznej segmentowej obróbki murka i gór-nej ciągłej wykończonych listwą uszczelniającą;
 • wykonanie i montaż pokrycia murka blachą stalowa powlekaną;
 • ułożenie pokrycia z dachówki WIENERBERGER Koramic Orea 9 z przesunięciem o 1/2 w kolejnych rzędach. Wykończenie prawej krawędzi połaci dachówkami szczytowymi;
 • montaż dachówek wentylacyjnych i płotka przeciwśniegowego.
 • montaż łaty narożnej, uszczelki i gąsiorów na narożu.

DACH PŁASKI

Zadanie 1. Jedna połać dachu z korytem i wpustem dachowym ograniczona z jednej strony murkiem, a z drugiej – ścianą, okno połaciowe lub wyłaz, okrągłe przejście w dachu „maszt”.

• układ warstw: podłoże, grunt pod paroizolację, paroizolacja, termoizolacja, papa podkładowa i nawierzchniowa;

• ułożenie samoprzylepnej paroizolacji (Plaster P – BMI Icopal) z wyklejeniem na murek, ścianę i podstawę okna lub wyłazu;

• montaż okna/wyłazu do dachów płaskich firmy SKYLUX o wymiarach 60 x 60 cm;

• montaż płyt PIR Thermano BALEX METAL na kleju poliuretanowym Teroson TK EF 395 na całej połaci dachu, w korycie, na murku i ścianie.

• montaż wpustu dachowego o średnicy 100 mm POLPROFILI;

• wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy samoprzylepnej podkładowej;

• plaster P i z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej POLBIT TOP 5,2;

• wyklejenie papą obróbek ścianek, koryta zlewowego, podstawę okna/wyłazu, dłuższej ścianki z wyklejeniem na murek, natomiast krótszej z wykorzystaniem aluminiowej listwy dociskowej BMI Icopal STANDARD AL 40/1,0 oraz uszczelniacza polimerowego BMI Icopal MS 112. I wyklejenie przejścia dachowego „maszt”;

• wykonanie i montaż obróbki blacharskiej pokrycia murka z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na listwie usztywniającej metodą na rąbek podwójny.

Zadanie 2.

Jedna połać dachu z korytem i wpustem dachowym ograniczona z jednej strony ścianą, okno połaciowe lub wyłaz, element na połaci dachu – dwuteownik.

• układ warstw: podłoże, materiał ENKE-WERK Enkolan, włóknina ENKE-WERK, materiał ENKE-WERK Enkolan;

• oklejenie wszystkich rantów modelu taśmą 50 mm, ściany, elementu (dwuteownika) oraz wyłazu/okna zgodnie z instrukcją producenta;

• montaż okna/wyłazu do dachów płaskich firmy SKYLUX o wymiarach 60 x 60 cm oraz wyklejenie podstawy materiałem ENKE-WERK;

• model wykonany w całości z materiału firmy ENKE-WERK Enkolan zgodnie z instrukcją producenta i wytycznymi ETAG 9005;

• wszystkie manszety i narożniki wykonane bez użycia gotowych prefabrykowanych elementów;

• dwuteownik uszczelniony materiałem ENKE-WERK;

• uszczelnienia na ścianach pionowych;

• włóknina zatopiona pomiędzy warstwami Enkolanu;

• uszczelnienie wpustu zgodnie z instrukcją producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button