Tag

dach płaski
Kurcząca się ilość miejsca w miastach sprawia, że w poszukiwaniu cennej przestrzeni coraz więcej inwestorów kieruje wzrok… ku górze. Dachy użytkowe stanowią idealną odpowiedź na wiele bolączek współczesnych miast, lecz obarczone są równie licznymi ryzykami utrudniającymi późniejszą eksploatację. Jak zaplanować konstrukcję dachu z dbałością o pełną szczelność układu warstw bez przecieków, brak mostków termicznych oraz odporność na deformację? Czytaj dalej Masowe ruchy migracyjne w kierunku terenów zurbanizowanych oraz dynamiczne...
Czytaj więcej
Dachy zielone w uprawie ekstensywnej są powszechnie uważane za bezobsługowe. W praktyce rzeczywiście nie wymagają dużego nakładu prac i nie generują dużych kosztów. Pomagają także oszczędzać zasoby naturalne, ponieważ nie trzeba ich regularnie podlewać. Jednak nie należy zapominać o podstawowych działaniach związanych z utrzymaniem takiego dachu.
Czytaj więcej
Sposób zazielenienia dachów w uprawie ekstensywnej zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, z jakim typem dachu mamy do czynienia, jak szybko potrzebny jest efekt pełnego zazielenienia dachu, jakie są oczekiwania zamawiającego, jakim budżetem dysponujemy oraz w jakiej porze roku instalujemy rośliny.
Czytaj więcej
Listopad to ostatni dzwonek do wykonania przeglądów i konserwacji dachów, aby nie znaleźć się pod presją pogody w przypadku znalezienia nieszczelności. W jaki sposób zabezpieczyć newralgiczne miejsca na dachach płaskich?
Czytaj więcej
Nowe rozwiązanie izolacji dachów płaskich z instalacją fotowoltaiczną
Czytaj więcej
Świadomość roli, jaką odgrywa zieleń w naszym otoczeniu, jest w społeczeństwie coraz większa. W wielu miastach duży nacisk kładzie się ostatnio m.in. na tworzenie łąk kwietnych zamiast tradycyjnych trawników oraz wprowadzanie roślinności na placach, skwerach czy terenach rekreacyjnych. W nurt ten włączamy się też, zagospodarowując prywatną przestrzeń. Miejscem, do którego możemy „zaprosić” naturę, jest nie tylko teren wokół domu, ale i dach budynku.
Czytaj więcej