Dachy Strome

Dachy strome to rodzaj dachów charakteryzujący się znacznym nachyleniem połaci dachowej, zwykle powyżej 16°. Są one najczęściej wykorzystywane w strefach klimatycznych o dużych opadach deszczu i śniegu, takich jak w Polsce, ponieważ pozwalają na skuteczne odprowadzanie wody opadowej. Dachy strome pozwalają także na możliwość wykorzystania poddasza jako dodatkowej powierzchni użytkowej. Wymagają jednak wtedy wykonania odpowiedniej wentylacji dachów. Z tego powodu ich budowa jest bardziej skomplikowana niż dachów płaskich. Dach stromy jest droższy w budowie, ponieważ jego powierzchnia jest większa niż dachów płaskich nad taką samą bryłą. Charakterystyczne cechy dachów stromych to m.in.: nachylenie dachu ponad 16°, drewniana konstrukcja dachu (więźba dachowa) najczęściej z krokwiami opartymi na murłatach, warstwy wstępnego krycia, które zapewniają szczelność dachu i chronią przed przeciekami wody opadowej. Dachy strome mogą mieć różne formy, takie jak np. dwuspadowe, czterospadowe, mansardowe, półkoliste itp., a także dodatkowe elementy dekoracyjne, takie jak np. lukarny, szczyty, itp.

Back to top button