Category

Narzędzia
Prowadnice wierteł do drewna to nowe narzędzia, które służą poprawie jakości wykonywania prac ciesielskich.
Czytaj więcej
Obmiar robót – niezbędna część dokumentacji projektowej – jest podstawą do sporządzenia kosztorysu i ustalenia ceny za wykonanie prac dekarskich.
Czytaj więcej
Choć jest to sposób bardzo żmudny, czasochłonny i wymagający sporego zasobu wiedzy, to często jest jedynym, na podstawie którego można wycenić roboty dekarskie, dla których nie ma jednostkowych cen rynkowych lub nakładów rzeczowych w istniejących katalogach, które umożliwiałyby wycenę prac metodą szczegółową.
Czytaj więcej
W poprzednich artykułach zwracaliśmy uwagę na aspekty wykonawcze, dotyczące różnego rodzaju detali wykonywanych i ćwiczonych na szkoleniach w ośrodku kształcenia w Pruszkowie. Po każdym artykule otrzymywaliśmy od dekarzy i osób przygotowujących się do tego zawodu pytania o szczegóły wykonawcze konkretnych technik oraz narzędzia, przy pomocy których zostały wykonane detale.
Czytaj więcej
Kalkulacji kosztów budowy dachu można dokonać już na poziomie projektu. Nie wystarczy jednak inwestorowi powiedzieć, że im mniej skomplikowany dach, tym mniejsze będą koszty jego realizacji.Choć na rynku jest sporo programów ułatwiających kosztorysowanie usług dekarskich, to warto wiedzieć jak samemu dobrze skalkulować prace.
Czytaj więcej
Kątownik 3D to nowe narzędzie przeznaczone zwłaszcza dla cieśli. Zostało ono wykonane z dwóch części, które są ze sobą połączone.
Czytaj więcej
Jednym z ważniejszych elementów transakcji robót dekarskich jest określenie metody kalkulacji ceny. Powinna być ona czytelna i łatwa do zastosowania w praktyce.
Czytaj więcej
1 2