Wstępne krycie dachu

Wstępne krycie dachu to uszczelnienie pokrycia zasadniczego. Celem wstępnego krycia dachu jest zapewnienie jednocześnie ochrony przed wilgocią z zewnątrz i odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz. Materiały stosowane do wstępnego krycia dachu to zwykle membrany wstępnego krycia (membrany dachowe), papy na deskowaniu, folie dachowe. W zależności od wybranego rodzaju wstępnego krycia może ono zabezpieczać budynek przez dłuższy czas (na przykład papa ułożona na deskach) lub tylko na czas układania właściwego, zasadniczego pokrycia dachowego (na przykład folia wstępnego krycia). Po wykonaniu wstępnego krycia dachu, można przystąpić do dalszych prac nad ułożeniem ostatecznej warstwy pokrycia dachowego.

Back to top button