Dachy StromeWstępne krycie dachu

Rysunki w „Wytycznych dekarskich PSD”

W styczniu 2018 roku na targach BUDMA miał premierę Zeszyt 1 „Wytycznych dekarskich. Jego tematem są: „Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych”. Jest to pierwsza część wytycznych opracowywanych przez PSD na podstawie reguł otrzymanych od IFD (Die Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks), którego PSD jest członkiem od 2005 roku.

Tekst KRZYSZTOF PATOKA

Drugi zeszyt będzie zawierał szczegóły wykonawcze potrzebne do prawidłowego wykonania warstw wstępnego krycia według zasad opisanych w Zeszycie 1. Nietrudno zauważyć, że rysunki w nim zamieszczone różnią się od tych otrzymanych z IFD (zestawienia na rys.1, 2). Wynika to z zasad przyjętych przez zespół przygotowujący „Wytyczne dekarskie”. Otóż rysunki w Regułach Związku Niemieckich Dekarzy są bardzo schematyczne i dotyczą tylko wybranych fragmentów dachów. Głównie są to przekroje poprzeczne dachów z symbolicznymi szczegółami, które w Polsce mogłyby być niezrozumiałe. W krajach, gdzie podobne reguły są stale publikowane, takie rysunki mają sens, ponieważ wchodzą w system stale przygotowywanych i ulepszanych reguł, które dzięki temu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w całości.

Rys. 1
Rys. 2

W Polsce wytyczne dopiero powstają i dlatego ich początkowe wersje muszą być przygotowane tak, aby w swoim wąskim zakresie wydawanych kolejno Zeszytów były w pełni zrozumiałe. Z tego powodu w Zeszycie 1 rysunki są aksonometryczne, lepiej opisane i bardziej czytelne. Oprócz tego ta pierwsza publikacja zawiera rozdział poświęcony wentylacji dachów, której zasady działania musiały być zaprezentowane w najprostszej formie po to, aby można było dobrze zrozumieć działanie warstw wstępnego krycia. Wentylacja dachów jest bowiem ściśle związana z teorią szczelności (odporności na opady) dachów pochyłych, która definiuje zasady doboru i konstruowania warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych.  

Wynika to z tego, że pokrycia dachowe układane na łatach drewnianych powinny być wentylowane ze względu na zagrożenie spowodowane wilgocią, która obniża trwałość i funkcjonalność łat, a tym samym trwałość pokrycia dachu. W tych pokryciach naturalną szczelinę wentylacyjną tworzą kontrłaty z wlotem i wylotem dla powietrza atmosferycznego. Podobnie poszycia wykonane z desek i innych materiałów drewnopochodnych (z płyt OSB, MFP itp.), stanowiące podłoża nośne dla pokryć z płytek (kamiennych, drewnianych, blaszanych) lub z profili bitumicznych też powinny być wentylowane za pomocą przestrzeni wentylacyjnych zbudowanych pod nimi.

W dalszych Zeszytach będą opublikowane oddzielne wytyczne dotyczące wentylacji dachów i ich pokryć w szerszym ujęciu tego ważnego tematu. Będą one oparte o Reguły Związku Dekarzy Niemieckich, zawierające zalecenia wynikające z powszechnie stosowanej i sprawdzonej w Europie i Polsce normy DIN 4108. W Zeszycie 1 są one zaprezentowane w podstawowej formie niezbędnej do prawidłowego wykonania szczelin lub przestrzeni wentylacyjnych.

W Zeszycie 2, dotyczącym zasad budowy warstw wstępnego krycia, będą opublikowane i omówione rysunki najważniejszych detali tak, aby można było według nich dobrze realizować dachy. Rysunki te będą pokazywały: okapy, kalenice, naroża, szczyty dachów, kominy itp. szczegóły w różnych wersjach wykonawczych i materiałowych. Oczywiście pokazanie wszystkich możliwych rozwiązań nie jest celem planowanej publikacji (jeżeli jest to w ogóle możliwe). Chodzi jedynie o pokazanie najważniejszych zasad tak, aby były zrozumiałe i łatwe do powtórzenia w różnych wersjach. Rysunki z wytycznych Międzynarodowej Federacji Dekarzy – IFD (pochodzące z reguł Związku Dekarzy Niemieckich) zawierają tylko 14 rysunków pokazujących oprócz przekrojów nieliczne detale: kalenice (rys.3) szczyty dachu (rys.4 i rys.5).

Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5

W Wytycznych dekarskich PSD będzie ich o wiele więcej i będą miały formę systemową, a nie szczegółową – na przykład okap w dachu z FWK z dwoma szczelinami wentylacyjnymi (rys.6).

Rys. 6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button