Okna dachowe

Okno dachowe – historycznie mała nadbudówka z niewielkim pionowym oknem w połaci dachu (zobacz też:  lukarna). Obecnie zwrot tożsamy z  okno połaciowe. Okno połaciowe – okno z płaszczyzną równoległą do połaci dachu albo niewiele od niej odchylone. Okno wmontowane w połać dachową. Okna połaciowe mogą mieć różne szyby, różne systemy otwierania oraz osie obrotu w różnych miejscach.

Back to top button