Więźba dachowa

Więźba dachowa to konstrukcja nośna dachu, która umożliwia utrzymanie ułożonych na niej warstw – wstępnego krycia i pokrycia dachowego – w odpowiednim układzie i płaszczyźnie. Więźba dachowa spełnia wiele funkcji, m.in. zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji dachu oraz pozwala na równomierne przenoszenie obciążeń na strop i ściany zewnętrzne ostatniej kondygnacji budynku (zwykle poddasza). Więźba dachowa może być wykonana tradycyjnie przez cieśli na budowie lub prefabrykowana. Podstawowe elementy więźby dachowej tradycyjnej to: krokwie, murłaty, jętki, kleszcze, płatwie, a więźby prefabrykowanej – wiązary (kratownice). W zależności od kształtu dachu więźba dachowa może być wykonana w różnych konstrukcjach, np. jako więźba krokwiowa, więźba jętkowa, więźba płatwiowo-kleszczowa.

Back to top button