Dachy Płaskie

Dach płaski – dach, którego połać jest nachylona pod kątem mniejszym niż 12° (PN-89/B-10425); za terminologią przyjętą w Niemczech proponuje się wprowadzenie rozróżnienia dach płaski – do kąta nachylenia 5°, dach niskonachylony – kąt nachylenia od 5–15°, dach stromy – powyżej 16°.

Back to top button