Dachy StromeMontaż okien dachowychOkna dachowe

Okna dachowe w „Wytycznych dekarskich”

W Zeszycie 2 „Wytycznych dekarskich”, w rozdziale 9. określającym ogólne zasady wykonania warstw wstępnego krycia w najważniejszych miejscach dachu, została zamieszczona część (punkt 9.6) dotycząca połączenia warstw uszczelniających pokrycia z oknami połaciowymi. Zawarta jest w niej ważna informacja o konieczności stosowania oferowanych przez producentów zestawów zapewniających szczelność połączeń okna z uszczelniającymi warstwami dachu z MWK i paroizolacją).

Tekst Zbigniew Buczek, Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś

Ta informacja jest ważnym zaleceniem, ponieważ często w wyniku fałszywie pojętej oszczędności budujący się (i inni inwestorzy) nie kupują tych zestawów. W takich sytuacjach często stosuje się zastępcze, lecz nieskuteczne rozwiązania. W efekcie powstaje wokół okien zawilgocenie z przecieków wody lub skroplin. To zaś skutkuje problemami z użytkowaniem i reklamacjami produktów.

Jednocześnie, większość producentów działających na polskim rynku oferuje pełne zestawy uszczelniające, a wraz z nimi wszelkie niezbędne instrukcje do ich montażu. Jednak dachy budowane są w różny sposób i w wielu konstrukcjach dachowych stosuje się inne alternatywne metody osadzania okien. Czasami niekonwencjonalne konstrukcje wymuszają nietypowe sposoby mocowania. Oprócz tego zwiększają się wymagania dotyczące energooszczędności budynków i coraz częściej wymagana jest szczelność powietrzna dachów.

Z tych powodów, potrzeby środowiska dotyczące stosowanych metod montażowych rosną i zdajemy sobie sprawę z tego, że „Wytyczne dekarskie” powinny zawierać bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące montażu okien połaciowych. Przygotowanie takich zaleceń wymaga starannego opracowania, analiz i ­konsultacji.

W związku z tym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych: producentów, dekarzy i projektantów do udziału we wspólnym opracowania takich wytycznych. Jest to zadanie niełatwe, wymagające szerokiej dyskusji i być może prób wykonawczych.

W Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy w porozumieniu z czołowymi producentami – Fakro i Velux – postanowiono rozpocząć tę pracę od zamieszczenia na łamach „Naszego dekarza”, przygotowanych przez te firmy materiałów informacyjnych, dotyczących techniki montażu okien. Następnym etapem będą dyskusje i narady przeprowadzane w gronie dekarzy i techników zatrudnianych przez tych producentów. Mamy nadzieję, że już niebawem w kolejnych zeszytach „Wytycznych dekarskich” pojawią się opracowane w ten sposób podstawowe zalecenia i ­zasady montażu okien dachowych, spełniające wszystkie współczesne wymagania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji i prosimy o przysyłanie propozycji lub uwag i spostrzeżeń. Najciekawsze i najbardziej wnikliwe będziemy publikowali na łamach „Naszego dekarza”.

Jednocześnie dziękujemy za już zadeklarowaną pomoc i udział w tym przedsięwzięciu firmom: FAKRO i VELUX.

PROPOZYCJA FIRMY FAKRO

Przymierzając się do montażu okna dachowego w konstrukcji dachowej, trzeba mieć świadomość tego, że do jego prawidłowego zamontowania konieczne jest wykonanie otworu o wymiarach dostosowanych do wymiarów montowanego okna. Wykonanie otworu wiąże się z przerwaniem szczelności pokrycia dachowego i wszystkich warstw wstępnego krycia, izolacji termicznej, a także paroizolacji od wewnątrz pomieszczenia.

Zadaniem producenta okien dachowych jest przygotowanie rozwiązania prawidłowego zabezpieczenia połączenia okna dachowego z konstrukcją dachu i odtworzenia wszystkich warstw uszczelniających pokrycie dachowe.

Zestawy izolacyjne.

Firma Fakro ma w swojej ofercie specjalne gotowe zestawy uszczelniające (XDK) gwarantujące szczelne połączenie okna dachowego z dachem i wszystkimi warstwami uszczelniającymi. W skład zestawu XDK wchodzi:

Zestaw termoizolacyjny FAKRO XDX
  • kołnierz paroprzepuszczalny (3),
  • taśma jednostronnie klejąca,
  • materiał termoizolacyjny (1, 2),
  • kołnierz paroszczelny (4).

Poszczególne elementy zestawu zostały przygotowane do konkretnego rozmiaru okna, dzięki temu czas montażu okna w konstrukcji dachowej jest w maksymalnie skrócony i uproszczony. Dodatkowym plusem montażu gotowych zestawów jest przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędu podczas montażu okna oraz uzyskanie odpowiedniej szczelności wszystkich połączeń, dzięki zastosowaniu znajdującej się w zestawie dedykowanej taśmy jednostronnie klejącej. 

Izolacja przeciwwilgociowa na budowie.

Jeśli klient nie zakupił gotowych zestawów uszczelniających oferowanych przez producenta, to prawidłowe połączenie poszczególnych warstw pokrycia z oknem dachowym jest konieczne do wykonania i musi być zastąpione alternatywnym rozwiązaniem. Dlatego możliwe jest indywidualne wykonanie osobnych elementów zestawu uszczelniającego przez klienta.

Alternatywą dla kołnierza paroprzepuszczalnego (XDP) z oferty FAKRO może być przygotowanie samodzielnej wersji takowego kołnierza wykonanego z odpowiednio przyciętych pasów folii paroprzepuszczalnej. Membranę tniemy na pasy o określonej szerokości i długości, a następnie montujemy ją wokół ościeżnicy okna. W porównaniu do systemowego rozwiązania producenta, w którym znajdziemy taśmę klejącą do szczelnego połączenia fartucha z membraną, należy odpowiednio dobrać rodzaj taśmy, zakupić ją oddzielnie i uszczelnić połączenie.

Samodzielne wykonanie kołnierza paroprzepuszczalnego

Izolacja termiczna na budowie.

Dobry montaż okna dachowego nie może obejść się bez jego odpowiedniego docieplenia. Naprzeciw oczekiwaniom klientów producenci okien dachowych stworzyli dedykowane zestawy docieplenia okien, między innymi zestaw XWW firmy FAKRO. Klienci nie mający takowego zestawu powinni zastąpić systemowe ocieplenie okna wersją własną na przykład wykonaną z wełny mineralnej. Zaletą systemowego docieplenia oferowanego przez producenta jest szybkość montażu, odpowiednia jakość materiałów, a także łatwość aplikacji warkocza docieplającego. W wersji alternatywnej montażysta musi stworzyć takie docieplenie, przycinając dostępne na budowie kawałki wełny, co wydłuża czas montażu okna dachowego.

Warkocz docieplający FAKRO XWW

Kołnierze docieplające.

W ofercie producentów znajduje się również wiele systemów docieplenia, pozwalających na zniwelowanie mostków termicznych, jakie mogą pojawić się na styku ościeżnicy okna i połaci dachu. Takim rozwiązaniem jest kołnierz EHV-AT Thermo z oferty kołnierzy FAKRO. Rozwiązanie, w którym kołnierz uszczelniający został połączony razem z pianką docieplającą jest jedyne na rynku i samodzielne zastąpienie tego typu docieplenia okna przez klienta może okazać się bardzo trudne do wykonania.

Oferta kołnierzy uszczelniających FAKRO

Wiele systemów docieplenia skonstruowano z myślą o dobrym, szybkim i łatwym dociepleniem okna. Przykładowo zestaw: kołnierz EHV-AT Thermo + opaska docieplająca XWT FAKRO w odpowiedni sposób rozwiązuje sprawę dobrego docieplenia okna. Rozwiązanie to jest możliwe do zastąpienia przez samodzielne wykonanie izolacji termicznej. W ofercie firm istnieją specjalne kołnierze uszczelniające odpowiednio poszerzone tak, aby powstałą przestrzeń między oblachowaniem a ościeżnicą okna można było wypełnić materiałem izolacyjnym. Przykładem kołnierza do samodzielnej aplikacji izolacji jest kołnierz EHV-AN z oferty FAKRO. Wykonując samodzielnie tego typu ocieplenie okna trzeba mieć świadomość tego, że wszelkie niedoskonałości i przerwy w izolacji (na przykład powstałe wskutek niedokładnego wypełnienia przestrzeni przez materiał izolacyjny) mogą prowadzić do spotęgowania mostków termicznych, a w konsekwencji do przemarzania okna.

Paroizolacja.

Wiele osób montując okno dachowe zapomina o prawidłowym połączeniu wewnętrznej membrany paroszczelnej z oknem. Tym razem producenci również nie zapomnieli o klientach i ich potrzebach, dlatego też do dyspozycji są gotowe rozwiązania umożliwiające solidne uszczelnienie wewnętrznej paroizolacji z oknem. Zaletą systemowego rozwiązania jest gotowa oferta kołnierzy typu XDS FAKRO dostosowana do rozmiarów konkretnego okna.

Kołnierz paroszczelny FAKRO XDS

Jeśli montażysta nie zakupił gotowego rozwiązania, może wykonać własną wersję wykończenia paroizolacji wokół okna, wykorzystując odpowiednio docięte pasy folii paroszczelnej. Minusem tego rozwiązania jest konieczność wymierzenia odpowiednich długości pasów folii oraz przycięcie ich pod odpowiednimi kątami tak, aby uzyskać wymaganą szczelność połączenia.

PROPOZYCJA FIRMY VELUX

Montaż okna dachowego zawsze wiąże się z wykonaniem otworu w miejscu jego montażu, czyli przerwaniem ciągłości wszystkich warstw izolacyjnych dachu.

W przypadku montażu okna w nowej konstrukcji dachowej przerwaniu ciągłości ulega warstwa wstępnego krycia, natomiast w przypadku montażu okna w już istniejącej konstrukcji dotyczy to wszystkich warstw: wstępnego krycia, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej – paroizolacji od strony pomieszczenia.

Przygotowanie otworu okiennego.

Samo przygotowanie otworu wymaga prawidłowego wycięcia i zabezpieczenia warstwy (membrany) wstępnego krycia, którą w sposób trwały łączy się z konstrukcją dachu (rys.1). Prawidłowy montaż okna polega oprócz instalacji samego okna na odtworzeniu i połączeniu z nim wszystkich wymienionych warstw konstrukcji dachu. Producenci okien dachowych dostarczają niezbędnych wskazówek w tym zakresie zawartych w instrukcjach montażu.

Rys. 1. Przygotowanie otworu okiennego

Produkty izolacyjne.

Firma VELUX oferuje dedykowane rozwiązania w postaci produktów izolacyjnych stanowiące kompleksowy system ciepłego montażu okien VELUX, gwarantujących prawidłowe wykonanie poszczególnych elementów montażu i odtworzenie wszystkich warstw izolacyjnych.

Jednym z takich produktów jest zestaw izolacyjny BDX. W jego skład wchodzą:

  • rama termoizolacyjna – wykonana ze spienionego polietylenu i wyposażona w kątowniki ułatwiające montaż na całym obwodzie okna – zapewnia prawidłową izolację termiczną okna (rys. 2).
Rys. 2. Rama termoizolacyjna VELUX BDX
  • wokółokienna izolacja przeciwwilgociowa (oferowana również jako osobny produkt BFX) wykonana z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej z butylową warstwą klejącą, gwarantującą szczelne połączenie z ościeżnicą okna (zwłaszcza w narożnikach). Plisowaną membranę łączymy w ­prosty i szybki sposób z konstrukcją dachu – kontrłatami i łatami (rys. 3).
Rys. 3. Wokółokienna izolacja przeciwwilgociowa VELUX BFX i sposób jej montażu
  • rynienka odwadniająca pozwalająca na odprowadzenie poza obrys okna wilgoci powstającej pod pokryciem dachowym.

Istotną zaletą stosowania produktów izolacyjnych jest dopasowanie wszystkich elementów do wielkości okna, co gwarantuje szczelność połączenia i zdecydowanie przyspiesza montaż.

Gwarancja.

Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem systemowych rozwiązań jest też możliwość przedłużenia gwarancji na okno do 20 lat przy jego montażu z zastosowaniem zestawu izolacyjnego BDX.

Wokółokienna paroizolacja BBX.

Istotnym elementem systemu ciepłego montażu jest wokółokienna paroizolacja BBX zapewniająca szczelne połączenie wnęki okiennej z paroizolacją pomieszczenia. Folia dostosowana jest kształtem do wnęki okiennej (bez żadnych połączeń) i do rozmiaru okna.

Przy zakupie gotowej wnęki, okienna paroizolacja BBX jest w zestawie.

Wykonanie izolacji na budowie.

Przy zapewnieniu wysokiej staranności i dokładności montażu poszczególne jego elementy można również wykonać przy zastosowaniu materiałów dostępnych na budowie: odpowiednio przygotowanych, dociętych pod wymiar kawałków membrany wstępnego krycia oraz odpowiednio ułożonej izolacji termicznej. Ilustrują to schematy na rysunku poniżej.

Kolejność układania elementów samodzielne wykonanej izolacji termicznej z kawałków membrany wstępnego krycia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button