Kowadełko dekarskie

Kowadełko dekarskie jest narzędziem służącym do łącze­nia blach na rąbek stojący pojedynczy, podwójny oraz kątowy. Łączone elementy blach umieszcza się w szcze­linie kowadełka. Dolna, wyższa część kowadełka prze­znaczona jest pierwszego przegięcia blachy nakrywającej. Po obróceniu narzędzia w płaszczyźnie poziomej o 90º dwa krótkie elementy poprzeczne są podparciem łączonych blach podczas ich zaklepywania. Część górna (niższa) kowadełka podczas opisanej czynności jest uchwytem do przytrzymania oraz przesuwania do siebie narzędzia. Po pierwszym zagięciu kowadełko obracamy o 180º i wówczas uchwyt obejmuje blachy do kolejnego przegi­nania blach.

Narzędzie wykonane jest ze stali nierdzewnej grubości 10 mm, a jego płaszczyzny i krawędzie są szlifowane i gratowane, co chro­ni łączone blachy przed zarysowaniami.

Kowadełko dekarskie jest wzorem zastrzeżonym.

Więcej informacji udziela:

Jan Grycuk, tel.: +48 502 274 707, nowydach@wp.pl

Napisz komentarz