Materiały Partnerów

Obliczenia obciążenia ssania wiatru na dachu płaskim

Każdy dach płaski mocowany mechanicznie powinien zostać poddany obliczeniom obciążeń sił ssania wiatru. Proces ten pomoże dokładnie określić wielkość poszczególnych stref wiatrowych na dachu oraz optymalnie dobrać liczbę łączników w poszczególnych strefach. Prawidłowa i przeprowadzona zgodnie ze sztuką kalkulacja zapewni bezpieczeństwo nie tylko wykonawcy, ale również użytkownikom obiektu.

Stosując się do wytycznych wskazanych w takich obliczeniach, można zapobiec znacznym szkodom, wyrządzonym przez na przykład silne wiatry, burze czy inne ekstremalne zjawiska atmosferyczne, których występowanie coraz częściej zdarza nam się obserwować na terenie całego kraju. Aby przeciwdziałać skutkom tych niekorzystnych zjawisk na dachach płaskich, należy prawidłowo zamocować hydroizolację oraz warstwy termoizolacji. Właściwe mocowanie termo- i hydroizolacji dachów płaskich wymaga odpowiedniego doboru łączników dla danego podłoża dachu, ale również właściwej ich liczby oraz ich prawidłowego rozmieszczenia w poszczególnych strefach połaci dachowej.

Strefy podziału dachu. Rys. Klimas Wkręt-met


W zależności od wysokości obiektu, jego lokalizacji w danej strefie wiatrowej oraz kategorii terenu, należy dobrać odpowiednią liczbę łączników dla poszczególnych stref podziału połaci dachowej. Połać dachową dzielimy na cztery strefy: strefę narożną, środkową oraz dwie strefy brzegowe – zewnętrzną i wewnętrzną. Odpowiednio dobrana i wyliczona liczba łączników dla poszczególnych stref zapewni prawidłową, bezpieczną i pewną pracę pokrycia dachowego. Zbyt mała ich liczba może spowodować uszkodzenie lub zerwanie membrany hydroizolacyjnej.

Mapa podziału Polski na strefy obciążenia wiatrem. Rys. Klimas Wkręt-met


Poprawne wyliczenie sił, działających na poszczególne strefy dachu płaskiego, powinno być wykonane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy. Niezbędne informacje, dotyczące określenia wartości sił ssących na dachu, są zawarte w normie PN-EN 1991-1-4 „Oddziaływania na konstrukcję – oddziaływania wiatru”.
Aby prawidłowo określić wytrzymałość dla mocowania mechanicznego systemu dachowego, ważne jest zbadanie, porównanie i wybranie najsłabszego punktu wytrzymałości całego systemu mocowania, w którym wyróżniamy:

 • wytrzymałość na wyrywanie elementu mocującego z podłoża według EAD 030351-00-0402;
 • wytrzymałość połączenia tulei z wkrętem według EAD 030351-00-0402;
 • wytrzymałość na przeciąganie tulei przez materiał hydroizolacyjny według EN: 16002 – wind-uplift test.

Przyjmowanie do obliczeń wartości nośności, uzyskanych z badań wiatrowych (wind-uplift test), zwiększa bezpieczeństwo całego obiektu, gdyż w wiarygodny sposób uwzględnia realny wpływ obciążenia wiatrem, a także pracę całego systemu mocowania (podłoże, łącznik mechaniczny, materiał hydroizolacyjny).
Na rynku wciąż popełnia się wiele błędów, związanych z nieprawidłowo przyjętymi założeniami do obliczeń. Wynikają one z braku pełnej dokumentacji, niestosowania się do obowiązujących norm i przepisów, ale często też z chęci pokazania rozwiązania najbardziej ekonomicznego z punktu widzenia wykonawcy i sprzedawcy. Nie przekłada się to jednak na bezpieczeństwo użytkowania pokrycia. Najczęstsze z błędów to:

 • nieuwzględnienie współczynnika ciśnienia wewnętrznego (Cpi),
 • nieprawidłowo określone współczynniki ciśnienia zewnętrznego (Cpe),
 • nieprawidłowo przyjęte współczynniki bezpieczeństwa,
 • niepoprawnie określona kategoria terenu,
 • nieprawidłowo przyjęta wysokość obiektu oraz wysokość terenu nad poziomem morza,
 • błędnie przyjęte wymiary obiektu,
 • niepoprawnie przyjęta bazowa prędkość wiatru,
 • błędnie oszacowana wytrzymałość całego systemu mocowania – przyjęcie siły statycznej wytrzymałości na wyrywanie z podłoża zamiast wytrzymałości na przeciąganie tulei przez materiał hydroizolacyjny.
Tuleje tworzywowe i wkręty samo do mocowania termo- i hydroizolacji dachów płaskich. Fot. Klimas Wkręt-met

Firma Klimas Wkręt-met przeprowadza obliczenia, korzystając z oprogramowania renomowanych producentów, uwzględniające wszystkie aktualnie obowiązujące normy i wytyczne. Dysponuje szeregiem specjalistycznych badań wiatrowych, przeprowadzonych z najpopularniejszymi producentami membran PVC i wykorzystuje je we własnych obliczeniach wiatrowych. Wykwalifikowany zespół inżynierów Klimas Wkręt-met przygotuje dla Ciebie kalkulacje zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem warunków bezpieczeństwa, a w razie potrzeby pomoże zweryfikować poprawność już dostarczonych obliczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button