Materiały Partnerów - Aktualności

PŁYTKI KOLCZASTE – Program 3D TrussMe firmy Ristek do wiązarów dachowych

Zmiany, które zaszły w 2021 roku, dotyczyły również rynku drzewnego. Były związane z deficytami surowca, podwyżką cen i braku stabilizacji, co zmusiło wiele firm do dywersyfikacji oferty. Decyzję o wprowadzeniu nowych produktów podjęła też SÖDRA Polska, jako firma dostarczająca w głównej mierze drewno konstrukcyjne do budowy dachów. Dzięki rozpoczęciu współpracy firmy SÖDRA z firmą Ristek z Finlandii, przedsiębiorstwo wprowadziło do swojego asortymentu płytki kolczaste do wiązarów dachowych – element niezbędny przy wytwarzaniu elementów konstrukcji dachu.

RYS.: SÖDRA POLSKA. Obraz wiązara z symulacją obciążeń w programie 3D Trussme
Czas deficytów – tak można scharakteryzować 2021 rok. W branży drzewnej braki surowca przełożyły się na popyt większy niż sprzedaż, a ogromne zapotrzebowanie na tarcicę i podwyżki cen drewna na całym świecie doprowadziły do utraty stabilizacji na rynku drzewnym.

W szczytowym momencie ceny tarcicy konstrukcyjnej osiągnęły pułap 700 $/m³ (wartość jest podana w dolarach amerykańskich z uwagi na fakt, że to przede wszystkim Stany Zjednoczone kreowały wysokość cen na całym świecie). Brak odpowiedniej ilości surowca dotyczył nie tylko tarcicy, ale również stali i produktów z niej wykonanych. W dwójnasób odczuły to przedsiębiorstwa zajmujące się budową konstrukcji dachowych, które w produkcji wykorzystują zarówno drewno, jak i płytki kolczaste do wiązarów. Ponieważ problem się nasilał, firma Södra Polska postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Planując poszerzenie oferty produktowej, przedsiębiorstwo zintensyfikowało rozmowy z firmą Ristek z Finlandii – producentem płytek kolczastych. W efekcie już we wrześniu Södra Polska mogła sprzedać swoim klientom pierwsze płytki. Obecnie firma jest wyłącznym partnerem Ristek w naszym kraju i dostarcza płytki kolczaste do wiązarów bezpośrednio z Finlandii. Stany magazynowe fińskiego producenta płytek umożliwiają bieżącą obsługę polskich klientów, a czas dostawy jest zależny tylko od organizacji transportu, a nie od oczekiwania na materiał lub produkcję. Ponieważ Södra Polska ma także bezpośredni dostęp do stanów magazynowych w Ristku, może je sprawdzać w czasie rzeczywistym i ewentualnie na bieżąco korygować. W 2021 roku firma sprzedawała płytki kolczaste LL10 i LL20. Łącznie zostało obsłużonych kilkadziesiąt zamówień na dostarczenie płytek do producentów w niemalże całej Polsce.

PŁYTKI KOLCZASTE – PRODUCENT Z DOŚWIADCZENIEM

Firma Ristek (www.ristrek.fi) jest uznanym na zachodzie producentem płytek kolczastych. Produkuje je od 2007 roku w zakładzie zlokalizowanym w okolicach Lahti. Proces produkcji odbywa się na czterech liniach, które są w pełni zautomatyzowane – począwszy od podawania taśm blachy, poprzez wytłaczanie, kończąc na pakowaniu do kartonów lub na palety. W zależności od wymiaru płytek kolczastych producenta, jeszcze przed pakowaniem w kartony/palety są one bandowane w pakiety po około 10 sztuk i układane ramieniem robota wyposażonym w elektromagnes. Taki sposób pakowania bardzo ułatwia logistykę w zakładzie produkującym wiązary. Obecnie produkcja płytek w Ristku odbywa się na jedną wydłużoną zmianę. Dzięki rozwojowi sprzedaży i poszerzeniu jej między innymi o rynek polski, jest uruchamiana dwuzmianowa produkcja. Obecnie Ristek jest dostawcą popularnym w wielu krajach europejskich, głównie w Niemczech, Finlandii, Francji czy Estonii.

Magazyn – zwoje taśmy blachy gotowe do produkcji. FOT.: SÖDRA POLSKA
PŁYTKI KOLCZASTE DO WIĄZARÓW – POTWIERDZONA JAKOŚĆ
Płytka kolczasta z choinkowymi kolcami
wzmacniającymi zakotwienie

Produkowane przez Ristek płytki kolczaste o różnych wymiarach (LL10 z blachy o grubości 1,0 mm, LL13 z blachy o grubości 1,3 mm, LL20 z blachy o grubości 2,0 mm i inne), mają stosowne europejskie/polskie certyfikaty i świadectwa jakości, a także spełniają wymagania normy PN-EN14545. Na uwagę zasługuje bardzo ważny, wysokiej wartości parametr, jakim jest zdolność zakotwienia, która na przykład dla płytki kolczastej o symbolu LL13 wynosi 3,9 N/mm2. Ważnym elementem wpływającym na ten parametr są karbowane kolce (tak zwane kolce choinkowe), co jest pozytywnym wyróżnikiem płytek Ristka. Wszystkie płytki są wykonane z blachy S350GD+Z275, mimo że norma wymaga blachy S220GD.

W 2011 roku producent płytek kolczastych wdrożył program 3D TrussMe, służący do obliczeń wiązarów, który z uwagi na liczne funkcjonalności jest bardzo ceniony przez projektantów.

Jest też wciąż doskonalony i rozwijany, dzięki czemu obecnie jest uznawany za wiodący program w krajach Skandynawii, stosowany w krajach nadbałtyckich, jest używany również w Niemczech. Dzięki naszej międzynarodowej współpracy dowiadujemy się, że w wielu krajach płytki z blachy 1 mm (i relatywnie krótkim kolcu) są coraz rzadziej stosowane z uwagi na pracę stalowych płytek w konstrukcji w zależności od zmiany temperatury, pracy drewna w zależności od wilgotności, pracy konstrukcji jako całości.

Węzeł wiązara z zastosowaną już płytką

Wszystko to powoduje pewne osłabienie zakotwienia płytek i unikanie przez producentów płytek wykonanych z blachy o grubości 1 mm. Program 3D został już wdrożony przez partnerów (Södra Polska i Ristek) w Polsce w języku polskim z uwzględnieniem rodzimych eurokodów i dostosowanej do polskich warunków kombinacji obciążeń. Polityka Ristka i Södra Polska zakłada, aby w bazie programu były dostępne powszechnie znane w Polsce płytki kolczaste różnych producentów. Z pomocą trenerów Ristka z Finlandii i z Niemiec zostały już przeprowadzone pierwsze szkolenia dla projektantów. Naszym celem jest intensywna kontynuacja tych szkoleń również w 2022 roku. W ofercie Ristka i Södra Polska, oprócz płytek kolczastych do wiązarów dachowych, znajdują się także prasy i stoły do prasowania płytek. Rozwijając projekt założono już spółkę RISTEK POLSKA. W trakcie tworzenia jest również strona internetowa, na której będą znajdować się wszelkie niezbędne informacje potrzebne klientom firmy. Co najbardziej cieszy Södra Polska to duże zaangażowanie partnera Ristek i szybkie tempo prowadzenia wspólnych prac, w szczególności przy wdrażaniu oprogramowania 3D TrussMe.

– Czekamy na wszelkie uwagi i komentarze użytkowników naszych płytek i programu do obliczeń. Dziękujemy za te, które już otrzymaliśmy. Państwa podpowiedzi są dla nas cenne i umożliwiają doskonalenie naszego programu – Grzegorz Murawicz, wiceprezes spółki Ristek Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button