Day

23 kwietnia, 2022
Kim jest nasz klient? Kto kupuje dach? To jedne z pierwszych pytań, jakie możemy sformułować w procesie budowania koszyka naszych klientów. Rozpatrując te zagadnienia, często oczekujemy jedynie odpowiedzi na to, jakie materiały budowlane są wybierane najczęściej, w jakim wieku są nasi klienci, czy też jakie prace będą wykonywać: całkowita wymiana pokrycia dachowego, a może jedynie łatanie dachu?
Czytaj więcej