Category

Aktualności
8 marca, w Międzynarodowym Dniu Kobiet, firma VELUX ogłosiła rozpoczęcie wyjątkowego projektu. Jego celem jest wspieranie aktywnych zawodowo kobiet z branży dekarskiej i budowlanej. Firma chce podnosić ich kompetencje oraz budować pewność siebie, co z pewnością przyczyni się do rozwoju branży dekarskiej w duchu różnorodności. Projekt zakłada wzajemną współpracę i integrację kobiet z biznesu budowlanego.
Czytaj więcej
Kodeks Cywilny (K.C.) w Art. 829 § 1. wprowadza podział ubezpieczeń osobowych na: ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia osobowe różnią się od ubezpieczeń majątkowych przedmiotem ubezpieczenia i świadczeniem zakładu ubezpieczeń. Przedmiotem jest niemajątkowe dobro osobiste człowieka, takie jak jego zdrowie lub życie.
Czytaj więcej
Kim jest nasz klient? Kto kupuje dach? To jedne z pierwszych pytań, jakie możemy sformułować w procesie budowania koszyka naszych klientów. Rozpatrując te zagadnienia, często oczekujemy jedynie odpowiedzi na to, jakie materiały budowlane są wybierane najczęściej, w jakim wieku są nasi klienci, czy też jakie prace będą wykonywać: całkowita wymiana pokrycia dachowego, a może jedynie łatanie dachu?
Czytaj więcej
Obróbka z blachy to jeden z najefektowniejszych sposobów na zabezpieczenie miejsca wokół komina przed przeciekaniem. Jest jeden warunek: musi być starannie wykonana. Tylko wtedy będzie skuteczna i trwała.
Czytaj więcej
Niekiedy na liście prac, które powinien sprawdzić kierownik budowy i inspektor nadzoru są tylko dwie pozycje dotyczące dachu: więźba dachowa – montaż konstrukcji więźby dachowej (dwie wizyty) i pokrycie dachowe (jedna wizyta). Czy to na pewno wystarczy do skontrolowania poprawności wykonania prac?
Czytaj więcej
Patryk Olejniczak – dumny ojciec kilkuletniej Patrycji z zespołem Downa – zaangażował się w działalność „Stowarzyszenia Na Tak”. Stając na głowie, by pomóc dzieciom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom, a jednocześnie sobie, nie zrezygnował wcale ze swoich pasji. O jego samotnych wyprawach w ramach akcji Droga T21 słyszeli już chyba wszyscy. Z takiej perspektywy praca na dachu okazuje się po prostu nudna.
Czytaj więcej
Prezes zarządu Pruszyński Sp. z o.o. – rozmawiała IWONA SZCZEPANIAK. Wywiad z sierpnia 2019 r.
Czytaj więcej
1 2 3 4 40