Materiały Partnerów

Dotacje do przydomowej retencji, w tym do dachów zielonych do 6 tys. zł w ramach nowej edycji programu „Moja Woda”

Jak poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa 3 sierpnia 2023 r. ruszyła nowa odsłona programu „Moja Woda” z budżetem 130 mln zł. Właściciele domów będą mogli dostać do 6 tys. zł na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Moja Woda 2023 kiedy nabór

Nabór w trzeciej edycji programu „Moja Woda” rozpoczyna się 3 sierpnia 2023 i potrwa do wyczerpania budżetu programu, czyli ponad 130 mln zł.

Anna Moskwa zwróciła uwagę, że dotychczasowe dwie edycje (w 2020 i 2021 r.) programu cieszyły się dużym zainteresowaniem; budżety poprzednich odsłon „Mojej Wody” wyczerpywały się w maksymalnie w dwa miesiące. Dlatego warto się spieszyć.

Minister poinformowała, że w najnowszej edycji programu „Moja Woda” beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje do 6 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W poprzednich edycjach dotacje były niższe i wynosiły maksymalnie do 5 tys. zł.

Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tys. zł. Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.

Moja Woda zasady

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Tak jak w poprzednich edycjach, program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu „Moja Woda”.

Moja Woda 2023 na co dotacje

Dotacje będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowo budowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Moja Woda 2023 warunki

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do właściwego dla danej miejscowości, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Ilość dachów zielonych dofinansowanych w poprzedniej edycji programu Moja Woda Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach drugiego naboru programu „Moja Woda“ w roku 2021 zostało złożonych co najmniej 185 wniosków dotyczących inwestycji z zakresu dachów zielonych, a w grupie złożonych wniosków podpisano co najmniej 157 umów o dofinansowanie. Należy zastrzec, że „co najmniej”, ponieważ brak jest danych dot. woj. mazowieckiego (właściwy dla tego województwa WFOŚiGW nie prowadził rejestru pozwalającego wyodrębnić dachy zielone spośród inwestycji w retencję, które realizowali wnioskodawcy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button