Materiały Partnerów - Aktualności

Maty czy granulat z włókien drzewnych?

Termoizolacja z włókien drzewnych skutecznie chroni budynek przed zimnem i upałem, hałasem oraz wilgocią, jednocześnie tworząc zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach. Tę kluczową dla komfortu cieplnego oraz samopoczucia mieszkańców warstwę można wykonać na dwa wygodne sposoby – ze sprężystych mat, które wystarczy wcisnąć w izolowane przestrzenie lub luźnych włókien, które szczelnie wypełnią nawet trudno dostępne miejsca czy bardzo duże powierzchnie.

Dobra termoizolacja pomaga znacząco  obniżyć koszty ponoszone  na energię do ogrzewania budynku,  zatrzymując ciepło wewnątrz  zimą, a latem zapobiegając nadmiernemu  nagrzewaniu pomieszczeń. Jeżeli chcemy  mieszkać energooszczędnie, musimy więc  zadbać o właściwe ocieplenie domu. Jeśli  na równi z komfortem cieplnym istotne  jest dla nas zdrowie i samopoczucie, nie  powinno nam być obojętne, z czego zostanie  wykonana warstwa termoizolacji. Oba  kryteria pogodzą włókna drzewne – ekologiczny  izolator o doskonałych parametrach.  Jeżeli zdecydujemy się na sprężyste maty  STEICOflex dodatkowym bonusem będzie  wygodna aplikacja, ponieważ maty łatwo  klinują się między krokwiami czy słupkami  ściennymi, a sypkie włókna STEICOzell  będą idealnym wyborem w przypadku  miejsc trudno dostępnych czy bardzo dużych  powierzchni. 

FOT.: STEICO
TRWALE PRZYLEGAJĄ  PO WCIŚNIĘCIU  W PRZEGRODĘ 

Włókna drzewne są doskonałym izolatorem  cieplnym, ponieważ mają bardzo dobre  właściwości termoizolacyjne. Wykonane  z nich maty STEICOflex 036 mają najniższy  współczynnik przewodzenia ciepła pośród  wszystkich dostępnych naturalnych materiałów  termoizolacyjnych – λD=0,036 W/(m*K).  Ich przewagą, oprócz wysokiej efektywności  energetycznej, jest również wyjątkowo łatwy  montaż. Prace można wykonać w krótkim  czasie, ponieważ maty wystarczy wcisnąć  pomiędzy elementy konstrukcyjne przegrody.  Dzięki porowatej strukturze i sprężystości  dokładnie przylegają do izolowanych  powierzchni. Duża gęstość materiału, wynosząca  60 kg/m³, zapewnia stabilność, dzięki  której STEICOflex 036 zachowuje pierwotny  kształt, a wykonana z mat warstwa termoizolacyjna  nie osiada z upływem lat. Maty można zastosować do termoizola­cji nowych budynków, jak również podczas ocieplania starszych, które nie zostały od­powiednio zaizolowane i nie spełniają wy­maganych obecnie parametrów efektyw­ności energetycznej. Warto rozważyć ich wybór w przypadku termomodernizacji da­chu, ponieważ dodatkową warstwę docie­plenia można wykonać samodzielnie od wewnątrz, pozostawiając dach zamknięty.   Maty STEICOflex dostępne są w różnych grubościach od 40 do 240 mm i poręcz­nym formacie 122 x 575 mm, dzięki cze­mu można łatwo wypełnić całe ocieplane przegrody.   

Maty są bardzo proste w montażu – wystarczy je wcisnąć między elementy konstrukcyjne przegrody. Dzięki porowatej strukturze i sprężystości dokładnie przylegają do izolowanych powierzchni. FOT.: STEICO
NAWET TRUDNO DOSTĘPNE MIEJSCA NIE STANOWIĄ PROBLEMU   

Sypki materiał termoizolacyjny z włókien drzewnych STEICOzell można aplikować do każdego, nawet trudno dostępnego miejsca. To bardzo wygodne rozwiązanie w przypadku zamkniętych przestrzeni, ale znacznie usprawni również wykona­nie izolacji cieplnej na dużych, otwartych powierzchniach. W pierwszym przypad­ku materiał izolacyjny jest wdmuchiwa­ny w przegrody, w drugim – włókna są nadmuchiwane na poziomych, otwartych powierzchniach. To coraz bardziej popu­larny sposób wykonywania izolacji ciepl­nej dachów wiązarowych, gdzie włókna drzewne są aplikowane jako swobodnie ułożony materiał termoizolacyjny między wiązarami.   Sprasowane fabrycznie włókna drzew­ne są rozdrabniane za pomocą agregatu, a następnie przez elastyczny wąż trans­portujący podawane pod wysokim ciśnie­niem, co nie wymaga większego nakładu pracy. Włókna szczelnie i równomiernie wypełnią całe izolowane przestrzenie, nie pozostawiając mostków termicznych ani też pustych miejsc, przez które mogłoby uciekać ciepło.   STEICOzell trwale zachowują swoją for­mę i objętość. Podczas nadmuchiwania na­stępuje klinowanie się w trzech wymiarach poszczególnych włókien, dzięki czemu na­wet przy niewielkiej gęstości zasypowej nie tracą one elastyczności i nie dochodzi do ich osiadania. To materiał o najlepszej ja­kości i niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m*K), dlatego zapewni optymalną ochronę termiczną budynku, a przy tym znacząco obniży koszty energii zużywanej do ogrzewania lub klimatyzacji.   Na wykonanie izolacji cieplnej z sypkich włókien można się zdecydować również w przypadku prac termomodernizacyjnych. Podczas docieplania przez nadmuch nie ma znaczenia, w jakiej technologii budynek został wykonany ani czy przestrzenie są do­stosowane do standardowych rozmiarów materiałów izolacyjnych. Metoda nie jest uciążliwa dla mieszkańców i nie wymaga demontowania takich elementów, jak płyty gipsowo-kartonowe. Po skończeniu prac nie pozostają odpady, a włókna można poddać recyklingowi czy ponownej obrób­ce nawet po wielu latach.   

Włókna drzewne w postaci sypkiej będą najlepszą opcją w przypadku konieczności wykonania
termoizolacji na dużych, otwartych powierzchniach. Minimalizujemy nakład pracy, ponieważ
włókna są nasypywane za pomocą agregatu. FOT.: STEICO
PODWÓJNA KORZYŚĆ: CIEPŁO I BEZ WILGOCI   

Materiały termoizolacyjne z włókien drzew­nych to korzystne rozwiązanie, ponieważ panujący w pomieszczeniach mikroklimat, który wpływa pozytywnie na zdrowie do­mowników, jest uzależniony od odpowied­niej temperatury i optymalnej wilgotności. Włókna drzewne są otwarte dyfuzyjnie. Za­równo w postaci luźnych włókien, jak i mat zachowują właściwości higroskopijne, któ­re są naturalną zaletą drewna. Magazynują i odprowadzają nadmiar wilgoci, nie tracąc przy tym właściwości izolacyjnych. Dzięki temu trwale chronią budynek przed zawil­goceniem, grzybami i pleśnią wywołanymi przez wilgotne powietrze. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button