Firma dekarska

Nastroje dekarzy 2024 – dekarze zaskakują pozytywnymi wynikami!

Większość badanych dekarzy (61%) dobrze ocenia wyniki działalności swojej firmy w 2023 roku – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2024”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe sp. z o.o.

Od 2011 roku firma BCMM, specjalizująca się w badaniach marketingowych rynku budowlanego, przeprowadza barometr nastrojów dekarzy. W ramach tego badania dekarze pytani są o ocenę sytuacji na rynku w poprzednim roku, a także o prognozy dotyczące popytu na usługi dekarskie oraz przewidywane zmiany cen tych usług w bieżącym roku.

Badania BCMM pokazują, że większość badanych firm dekarskich (61%) dobrze ocenia 2023 rok, a jedynie 10% postrzega miniony rok negatywnie. To z jednej strony zaskakujące wyniki biorąc pod uwagę wyraźne zmniejszenie się pojemności rynku pokryć dachowych w 2023 roku, które raportowane jest przez GUS (np. produkcja krajowa dachówek ceramicznych zmniejszyła się aż o 36% r/r*), a z drugiej strony przewidywalne patrząc na efekt wysokiej bazy z ostatnich lat tj. wysokiego poziomu popytu na usługi firm dekarskich.

Pytanie: Jakim rokiem dla Pani / Pana firmy był 2023 rok?

Badani dekarze patrzą w przyszłość z większym optymizmem niż rok temu. Co czwarta badana firma dekarska (26%) prognozuje zwiększenie popytu na swoje usługi w 2024 roku (przed rokiem jedynie 9%), a dominująca grupa respondentów (41%) przewiduje stabilizację popytu.

Pytanie: Czego spodziewa się Pani / Pan w 2024 roku, jeśli chodzi o popyt na usługi dekarskie w stosunku do 2023 roku?

Dalszy wzrost cen usług dekarskich w tym roku jest raczej nieunikniony. Wyniki badania BCMM potwierdzają to, gdyż ponad połowa badanych dekarzy (52%) przewiduje, że ceny usług w 2024 roku będą wyższe niż przed rokiem.

Pytanie: Czego spodziewa się Pani / Pan w 2024 roku jeśli chodzi o ceny usług dekarskich w stosunku do 2023 roku?

Informacje o badaniu:

badanie przeprowadzono techniką wywiadu telefonicznego CATI na reprezentatywnej próbie n=300 firm dekarskich w ramach omnibusowego projektu BCMM OMNIBUD w dniach 23.01-07.02 2024 roku.

*dane GUS, Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2023 roku

Pełny raport:

Źródło: BCMM Badania Marketingowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button