Materiały Partnerów

Regulamin konkursu NEWSLETTER „NASZ DEKARZ”

W tym roku świętujemy dwudziestolecie istnienia magazynu „Nasz Dekarz”, wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Od momentu naszego pierwszego wydania „Nasz Dekarz” stał się nie tylko ważnym źródłem wiedzy, inspiracji i informacji dla dekarzy w całym kraju. Strony są wypełnione artykułami, poradami, informacjami o nowinkach technologicznych i historiami sukcesu, które pomagają profesjonalistom w dziedzinie dekarstwa rozwijać się, poszerzać swoje umiejętności i być na bieżąco z najnowszymi trendami.

Regulamin
Regulamin konkursu „Newsletter Nasz Dekarz” (dalej „Regulamin”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Newsletter Nasz Dekarz” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Dekarzy z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 405. NIP: 527-224-14-53. REGON: 016025097. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. Konkurs jest zorganizowany w ramach kampanii „Newsletter Nasz Dekarz”, której promotorem jest Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych lub danych osobowych reprezentowanych przez siebie Uczestników oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu naszdekarz.com.pl, znajdującego się pod adresem https://naszdekarz.com.pl/.
 5. Konkurs trwa od dnia 07.12.2023 r. do dnia 09.12.2023 r.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski.
 7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy zwycięzcami okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

§2
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu;
  b) zapisać się na newsletter „Naszego Dekarza” w dniach 07-09.12.2023 roku i potwierdzić zapis w swojej skrzynce mailowej;
  c) zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu;
  d) obowiązkowa obecność przy scenie na terenie targów Roof Expo w Nadarzynie podczas ogłaszania Zwycięzców;
  e) Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przedstawicieli Organizatora.
 2. Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w konkursie. Zgłoszenia za ich pomocą nie będą uwzględniane.
 3. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
 4. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia w trakcie Konkursu wielokrotnie, jednak może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę.
 5. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestników dane.

§3
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach:
  a) Nagrody zostaną przyznane osobom, które wzięły udział w konkursie i spełniły wymogi regulaminu.
  b) Każdego dnia od 07.12.2023 do 09.12.2023 odbędzie się losowanie wśród uczestników, którzy zapisali się na „Newsletter Naszego Dekarza”. Adresy e-mail Zwycięzców zostaną podane każdego dnia o godzinie 15.30 na scenie. Obecność jest obowiązkowa podczas ogłaszania Zwycięzców przy scenie na terenie targów Roof Expo w Nadarzynie.

§5
NAGRODY

 1. W Konkursie przyznawane będą następujące nagrody (dalej „Nagrody”):
  a) powerbanki i wkrętarki elektryczne.
 2. Organizator nagrodzi łącznie 18 Uczestników.

§6
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi codziennie – 07-09. 12.2023 roku o godzinie 15.30 na scenie na terenie targów Roof Expo w Nadarzynie.

§7
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane bezpośrednio podczas ogłaszania wyników.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego dyspozycji.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
  naszdekarz.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§9
POLITYKA PRYWATONOŚCI

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button