Materiały Partnerów

Rothoblaas: alpejskie serce, które bije dla drewna

Nasza siedziba, konstrukcja wykonana w całości z drewna i szkła, znajduje się w miejscowości Cortaccia (BZ) w samym środku Alp, gdzie spotykają się techniczna strona niemieckiej kultury i innowacyjny duch Włoch.

Nasze strategiczne położenie, w pobliżu ośrodków, w których prowadzone są badania i powstają innowacje w dziedzinie budownictwa drewnianego, takich jak Uniwersytet w Trento, centrum IVALSA w San Michele i UNI IBK, jest kolebką terytorium, na którym można oddychać drewnem i gdzie ma miejsce ciągły i niestrudzony rozwój.

Rothoblaas - materials for timber construction
ROTHOBLAAS ROZWIJA SIĘ I ROBI TO W SPOSÓB NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY

Jako przedsiębiorstwo powstaliśmy z silną wiarą w potencjał tego wszechstronnego i naturalnego materiału, jakim jest drewno, oraz w metodę budowania, na której należy się skupić i do której należy zachęcać. W ciągu 30 lat rynek ten zmienił się z sektora niszowego, zajmującego się budową domów oraz małych konstrukcji i dachów, w szybko rozwijającą się branżę, która wciąż rzuca wyzwanie temu, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe, dając początek budowie całych osiedli mieszkaniowych z drewna oraz coraz wyższych i bardziej złożonych budynków, które są jednocześnie bezpieczne ze statycznego punktu widzenia i mają silny architektoniczny charakter. 

My użyczamy jej swojej twarzy i robimy to z determinacją, ponieważ zawsze w nią wierzyliśmy i nadal będziemy wierzyć. Aktywnie działamy na rzecz rozwoju tego sektora, kluczowego z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i niskiego wpływu na środowisko, angażując się w badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań, aby drewno stało się surowcem przyszłości, a w konsekwencji nowym standardem budowlanym. Rolą naszego przedsiębiorstwa jest bycie prekursorem i punktem odniesienia w branży. Zawsze dążyliśmy do identyfikacji i rozwoju technologii, które pozwalają nam stawić czoła coraz bardziej złożonym wyzwaniom oraz zaoferować projektantom i wykonawcom konstrukcji drewnianych najnowocześniejsze, bezpieczne i niezawodne rozwiązania. To właśnie poprzez naszą codzienną pracę zapewniamy stały impuls do rozwoju zrównoważonego budownictwa, przyczyniając się w znacznym stopniu do redukcji emisji CO2 na całym świecie.


Wybór materiału do naszego projektu rozbudowy był więc konsekwentnym wyborem, który potwierdza nasze zaangażowanie i po raz kolejny pokazuje, że nie boimy się stawiać w pierwszym szeregu, aby wspierać „zielone” budownictwo i przyczyniać się do jego rozwoju.


DREWNO: OBIETNICA ZŁOŻONA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI

Unia Europejska zobowiązuje się do osiągnięcia w 2050 r. celu, jakim jest neutralność pod względem emisji zanieczyszczeń, tzw. „emisji zerowej”, z etapem pośrednim przewidującym 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2030. Pracujemy nad tym od roku 2012, kiedy to zrealizowaliśmy system fotowoltaiczny o mocy 200 kW/P, pompę ciepła oraz parowy system grzewczo-chłodzący, który wykorzystuje ciepło z systemu solarnego. Podążaliśmy tą drogą bez wahania, wykorzystując wszelkie środki i możliwości, nawet podczas ostatniej rozbudowy.

Dlatego dążymy do zneutralizowania produkcji CO2 już w ciągu najbliższych kilku lat, znacznie wyprzedzając terminy wyznaczone przez Europę.

Aby wytrwale dążyć do zachowania równowagi ekologicznej, podjęliśmy również starania o uzyskanie dla niektórych naszych produktów Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD), dobrowolnego systemu certyfikacji, który dostarcza szczegółowych, obiektywnych i porównywalnych informacji na temat wpływu produktów lub usług na środowisko, z uwzględnieniem ważnych zmiennych, takich jak zużycie energii i surowców, emisje do atmosfery, produkcja odpadów i zrzuty do zbiorników wodnych.

Naszym celem jest ekologicznie zrównoważona przyszłość, dlatego decyzja o wykonaniu konstrukcji i elementów automatycznego magazynu z tego szlachetnego materiału była dla nas naturalnym wyborem. Mechanizmy automatyki wykonane są z silników, szyn, elektroniki i stali – materiałów, których produkcja generuje znaczne ilości CO2, podobnie jak fundamenty betonowe. Aby zrekompensować tę produkcję CO2, zdecydowaliśmy się wykonać całą konstrukcję i regały z drewna. Należy zauważyć, że aby osiągnąć taki cel, konieczny był większy wysiłek projektowy, ale ostatecznie koszty są mniej więcej takie same, jak te, które ponieślibyśmy stosując inne tradycyjne i powszechnie używane w takich projektach materiały, takie jak stal i beton. Nasz wybór pozwala nam teraz cieszyć się dużymi korzyściami ekologicznymi, ponieważ drewno zapewnia znaczący ujemny bilans w produkcji CO2.

NASZ AUTOMATYCZNY MAGAZYN – pierwszy we Włoszech zbudowany z drewna

„Budowany aktualnie automatyczny magazyn będzie w całości wykonany z drewna przetworzonego w Południowym Tyrolu, łącznie z dachem i ścianami, a to oznacza dla nas dodatkowy nacisk na zrównoważony rozwój” – mówi Robert Blaas, CEO. „Dla nas bardzo ważny jest zrównoważony rozwój konstrukcji.

W ramach krótkiego rysu historycznego warto wiedzieć, że w XVIII wieku bieg rzeki Adygi, która wcześniej płynęła po prawej stronie doliny, został zmieniony, w wyniku czego teren, na którym znajduje się siedziba Rothoblaas, stał się w przeważającej części bagnisty. Prawdziwa historia regulacji wodnej rzeki Adygi rozpoczęła się za panowania Marii Teresy Austriackiej, pod koniec 1700 roku. Dzięki interwencjom w postaci wybudowania kanałów i przeprowadzonym pracom melioracyjnym, tereny te zostały zrekultywowane i nadawały się do uprawy. Jednak już na etapie wstępnych badań okazało się, że struktura terenu, na którym miał powstać obiekt, okazała się zbyt złożona dla realizacji projektu o takiej skali.

„Mamy dobrą glebę na pierwszych 18 metrach” – mówi Peter Lang, partner Roberta Blaasa – „ale pod nią znajdują się 2 metry torfu. Jest to naturalny materiał, który narażony na działanie długotrwałego nacisku może nie wytrzymać ciężaru, któremu jest poddawany. W związku z tym musieliśmy wykonać i rozmieścić w gruncie ponad 300 słupów CFA Ø 400 mm i długości 27 metrów, aby podłoże mogło utrzymać ten automatyczny system magazynowania o nośności 60 kN na metr kwadratowy. 
Na górze zbudowano platformę betonową o grubości 60 cm, aby uzyskać doskonałe fundamenty do podparcia magazynu z osiadaniem mniejszym niż 2 milimetry w stosunku do całkowitej powierzchni.

Wchodząc w szczegóły konstrukcji, Lang referuje, że „podstawa konstrukcji składa się z systemu stężeń wykonanego z wykorzystaniem 20 wież z łączonego drewna klejonego GL24 i sklejki LVL o grubości 2,5 x 0,8 x 20 metrów. Regały wykonane zostały w całości z drewna klejonego, a cała konstrukcja posiada klasę odporności ogniowej R30”. Na temat automatyki magazynu dodaje, że „wybrana została renomowana włoska firma, która pozwoliła zrealizować system wielozadaniowy. Z niecierpliwością czekamy z na zakończenie tego projektu, ponieważ jesteśmy go bardzo ciekawi, ale także dlatego, że zaspokoi on wszystkie nasze obecne potrzeby” – podsumowuje Lang.

WYMAGANIA MIĘDZYNARODOWE

„Obecnie posiadamy 22 oddziały na całym świecie, a nowy magazyn służy nam przede wszystkim jako efektywne miejsce do terminowego uzupełniania zapasów w istniejących magazynach oraz w magazynach planowanych w najbliższej przyszłości” – podkreśla Alexander Vaja, kierownik ds. logistyki i magazynowania. Rozważaliśmy automatyzację w celu zapewnienia możliwości obsługi wolumenów, które będzie przerabiał magazyn w nadchodzących latach z myślą o rozwoju przedsiębiorstwa. Z drugiej strony będziemy musieli produkować wiele specjalistycznych produktów w dużych ilościach, musimy być zatem gotowi do ich zarządzania oraz oferowania po konkurencyjnych cenach i w odpowiednim czasie. Wszystko to dlatego, że gwarantujemy rozwiązania w zakresie projektowania i budowania w drewnie, które są łatwo dostępne i dostosowane do potrzeb wszystkich rynków”.

„Obecnie w magazynie w Cortaccia mamy miejsce na 11 500 palet, a dzięki nowemu magazynowi będziemy mogli pomieścić łącznie około 26 000 palet, czyli praktycznie podwajamy naszą zdolność produkcyjną. Jest to dla nas bardzo ważny krok, ponieważ będziemy w stanie zaspokajać w ten sposób nasze potrzeby przez kilka następnych lat”, kontynuuje Vaja, dodając, że „nowy magazyn został zaprojektowany w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby składowania dużej liczby palet i produktów w nadchodzących latach, ale także aby zapewnić skuteczną i wydajną kompletację artykułów o niskiej rotacji na specjalnych stanowiskach dynamicznego pobierania. Będzie on również niezbędny do obsługi palet i dużych zamówień dla naszych filii”, podsumowuje Vaja.

Całe to ogromne przesunięcie towarów z dotychczasowej górnej części magazynu do nowej zautomatyzowanej strefy składowania ma również na celu stworzenie nowej przestrzeni nie tylko dla strefy kompletacji, ale również dla strefy biurowej, z uwagi na stale rosnącą liczbę pracowników. Ponadto projekt przewiduje stworzenie przestrzeni przeznaczonych na laboratoriom, centrum badawcze, audytorium i strefy relaksu, aby wszyscy pracownicy mogli w pełni żyć naszymi wartościami, zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym:

DYNAMIZM, PASJA, AMBICJA, MIĘDZYNARODOWOŚĆ i ROZRYWKA.

ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW JEST KONIECZNOŚCIĄ

Rozwój rynku, z coraz większymi i bardziej złożonymi placami budowy, połączył się w ostatnich latach ze znacznym poszerzeniem naszego asortymentu, który oferuje obecnie wiele rozwiązań dla różnorodnych potrzeb specjalistów budowlanych. Doprowadziło to również do zmiany sposobu przetwarzania zamówień, które są obecnie bardziej ukierunkowane na specjalne rodzaje produktów, a tym samym bardziej złożone w realizacji. 

Jako przedsiębiorstwo zapewniamy naszą tożsamość i umiejętności na rynku globalnym, poprzez unikalny model biznesowy oparty na głębokiej wiedzy na temat budownictwa drewnianego i bezpieczeństwa pracy, jak również bezpośrednią obecność rozległej sieci wyspecjalizowanych techników sprzedaży. Rozwijamy się razem z naszymi klientami, dostawcami i partnerami, dzieląc się naszym specjalistycznym know-how poprzez opracowywanie praktycznych, skutecznych i wydajnych rozwiązań. Właśnie w ten sposób i dzięki naszemu stałemu zaangażowaniu staramy się zapewnić ciągłą ewolucję, naszą i sektorów, w których działamy. Cieszymy się opinią pionierów właśnie dlatego, że przewidujemy potrzeby i możemy być łatwo dostępni w każdym miejscu na świecie, umożliwiając naszym klientom optymalizację czasu i zasobów. I nie mamy zamiaru jej stracić.

 • DANE TECHNICZNE
 • 3200 m2 nowej powierzchni magazynowej  
 • 2000 m2 do obsługi towarów (rampy wjazdowe + sortowanie) 
 • 1200 m2 z przeznaczeniem na nowe biura  
 • Całkowity zasięg prac 40×80 m i 20 m wysokości
 • System fotowoltaiczny o mocy 200 kW/P
 • System nośny składający się z 20 wież z drewna klejonego GL24 i sklejki LVL
 • Regały z drewna klejonego
 • Odporność ogniowa konstrukcji klasy R30

 • ADRES
  ROTHO BLAAS SRL
  Via dell’Adige N. 2/1 – I-39040, Cortaccia (BZ) 

 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY
 • ZAMAWIAJĄCY

Rotho Blaas Srl

Baucon

Różne branżowe przedsiębiorstwa specjalistyczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button