Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie za granicą

O znaczeniu ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w związku z zagranicznymi wyjazdami służbowymi powinni pamiętać dekarze, którzy swoją aktywność biznesową prowadzą poza granicami Polski lub utrzymują kontakty handlowe z przedsiębiorcami spoza kraju.

Tekst JACEK BARANOWSKI


Trudny czas pandemii wirusa COVID-19 i wynikających z niej ograniczeń w swobodzie przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi państwami – choćby w Europie – może stawiać pod znakiem zapytania praktyczny sens omawiania tego ubezpieczenia. To tylko pozorna sprzeczność. Obecnie bardzo często dla naszych klientów prawidłowo zawarta umowa tego typu ubezpieczenia i możliwość okazania na granicy odpowiedniego certyfikatu ubezpieczenia jest niezbędną dodatkową przepustką, pozwalającą przekroczyć granicę i prowadzić działalność eksportową (wykonawstwo prac dekarskich) poza granicami kraju.

Konieczne jest jednak spełnienie jednego warunku KL+NNW musi chronić na wypadek zakażenia wirusem, w tym COVID-19.

Pracownik delegowany przez swojego pracodawcę w zagraniczną podróż służbową, jest narażony nie tylko na skutki nieszczęśliwych wypadków, ale także na inne ryzyka, w tym między innymi na nagłe zachorowania. Takie nieprzewidziane zdarzenia mogą być bardzo kłopotliwe i kosztowne dla pracodawcy delegującego swojego pracownika za granicę. Zachorowanie w czasie wyjazdu może się wiązać z koniecznymi wydatkami w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zgodnie z prawem to pracodawca musi zapewnić pracownikowi opiekę medyczną podczas każdego, także zagranicznego wyjazdu służbowego. Oznacza to, że w razie potrzeby to właśnie pracodawca
powinien pokryć koszty leczenia oraz wszystkie inne wydatki z tym związane – także w razie śmierci pracownika w trakcie podróży służbowej.

W państwach członkowskich Unii Europejskiej każdy, za kogo w kraju macierzystym są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo do bezpłatnego leczenia w publicznej służbie zdrowia. Jednak warto pamiętać, iż Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia jedynie skorzystanie z podstawowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia i gwarantuje tylko te świadczenia, które są bezpłatnie dostępne dla obywateli danego kraju. Poza tym nie zapewnia zwrotu koszów związanych z transportem osób do kraju macierzystego. Już tylko z tych powodów warto zawrzeć ubezpieczenie KL+NNW, które dla pracownika zawiera pracodawca.

JAKI ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OBEJMUJE UBEZPIECZENIE KL+NNW?

Ubezpieczyciele oferują dość szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej uwzględniającej między innymi:

 1. następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 2. wydatki medyczne – tak zwane koszty leczenia (KL),
 3. dodatkowe koszty podróży, w tym:
  a. zastępstwo pracownika,
  b. podróż i zakwaterowanie osób mu bliskich,
  c. przewóz ciała, koszty pochówku,
  d. usługi Assistance.
 4. wydatki związane z koniecznym transportem do kraju,
 5. wydatki związane z prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej,
 6. szkody w rzeczach osobistych,
 7. odwołanie, skrócenie lub zmianę planu podróży,
 8. odpowiedzialność cywilną,
 9. koszty ochrony prawnej,
 10. koszty związane z utratą paszportu, pieniędzy lub kart kredytowych, odwołania lotu.

Ważny jest także wybór wysokości sum ubezpieczenia, aby przy zbyt niskim ich poziomie nie trzeba było „dopłacać”, jeśli okaże się, iż przedsiębiorca zbyt optymistycznie podszedł do oceny zagrożeń i ich skutków finansowych i „zaniżył” ich wysokości w stosunku do realiów państw, do których delegował swoich pracowników.

SUMY UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności dla poszczególnych opcji ochrony ubezpieczeniowej powinny wystarczyć na pokrycie kosztów związanych z ewentualnymi wypadkami. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę, jakie czynności pracownik będzie wykonywał za granicą oraz do jakiego kraju wyjeżdża. Na przykład, gdy jest to Słowacja, suma ubezpieczenia może być niższa niż wtedy, gdy pracownicy jadą (wylatują) w bardziej odległe strony Europy lub świata.

Praktyczne znaczenie ma to, czy suma ubezpieczenia dotyczy jednego zdarzenia, czy wszystkich. Ważny jest też stan zdrowia. Jeśli osoby udające się w podróż służbową cierpią na przewlekłe choroby, trzeba za dopłatą dodatkowej składki rozszerzyć ochronę na zdarzenia (zachorowania) wynikłe z tych chorób. Inaczej ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania i umowa ubezpieczenia nie spełni oczekiwań ubezpieczającego.

TYPY I FORMY UMÓW KL + NNW

Dominują dwie formy, które powinny być dostosowane do faktycznych potrzeb ubezpieczającego – w tym częstości wyjazdów w zagraniczne podróże służbowe.

1. Jeśli wyjazdy służbowe są sporadyczne, z góry zaplanowane – to pracodawca może spokojnie skorzystać z indywidualnych umów KL+NNW, zawieranych dla każdego wyjazdu służbowego oddzielnie. Ważne, aby zawarcie umowy było możliwe przed datą wyjazdu służbowego.

2. Przedsiębiorcy, którzy swoją działalność biznesową rozwinęli dość znacząco i jeśli zagraniczne podróże służbowe muszą być realizowane często – ad hoc – czasem decyzja zapada z dnia na dzień, do tego przed weekendem, wówczas właściwszą z punktu widzenia interesu pracodawcy jest zawarcie umowy otwartego pokrycia ubezpieczeniowego. Takie rozwiązanie polega na tym, iż przy zawieraniu umowy KL+NNW pracodawca podaje planowaną w rocznym okresie ubezpieczenia liczbę podróżujących osób oraz planowaną liczbę dni pobytu w zagranicznej podróży służbowej w okresie ubezpieczenia, a także oczekiwane: zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Na tej podstawie ubezpieczyciel nalicza składkę zaliczkową, a bezpośrednio na koniec okresu ubezpieczenia przedsiębiorca rozlicza się z ubezpieczycielem, podając mu faktyczną liczbę wykorzystanych osobodni. Najkorzystniejszą dla pracodawcy, który dość często deleguje swoich pracowników za granicę jest forma bezimienna (nie wymagająca wykazu wyjeżdżających osób). Takie rozwiązanie musi być zgodne z ewidencją zagranicznych podróży służbowych prowadzoną obowiązkowo przez pracodawcę. Jak widać już z tego krótkiego omówienia KL+NNW pracodawca ma dość dużo możliwości, aby zminimalizować ewentualne negatywne dla firmy dekarskiej finansowe skutki zdarzeń, do których dojdzie w związku z delegowaniem pracowników w zagraniczną podróż służbową.


JACEK BARANOWSKI
wiceprezes zarządu Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego
SAGA Brokers Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań
www.sagabrokers.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button