Firma dekarskaMarketing dla dekarzy

Bezpieczeństwo na dachu wypracowane w laboratorium ruchu

Obecność nowinek technologicznych w naszym codziennym życiu stała się tak oczywista, że często jest już przez nas niezauważana. Szczególnie w obecnych czasach, zdominowanych przez pandemię wirusa COViD-19 nasze życie stało się znacznie bardziej „wirtualne”. Począwszy od e-zakupów, spotkań on-line, skończywszy na zdalnej edukacji. I choć ta cyberrewolucja dokonała się dużo wcześniej, teraz stała się znacznie powszechniejsza. Zdecydowanie najmniej odczuwają ją ludzie młodzi, dla których obecność stałego łącza internetowego, technologii kinect czy 3D jest niczym nadzwyczajnym.

Tekst AGNIESZKA WÓJCIK-ZACHORSKA


Nowe technologie to jednak nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim możliwość rozwoju. Branża budowlana – choć wciąż postrzegana jako dość pragmatyczna wobec nowatorskich rozwiązań – sięga po nie coraz chętniej i odważniej. Nowe technologie oraz automatyka częściej wkraczają między innymi do produkcji materiałów budowlanych czy samego procesu budowlanego. Zaczynają również pełnić znacznie istotniejszą rolę także w praktycznej nauce zawodu.

Dekarstwo nie jest łatwą profesją

Przygotowanie do rzetelnego wykonywania tego rzemiosła wymaga wielu lat praktyki. Jednak taka nauka zawodu jest obarczona wysokim ryzykiem wypadków. Prace związane z montażem bądź remontem dachu wymagają dużej ostrożności i uwagi. Dekarze to specjaliści, którzy ze względu na warunki pracy na wysokości mają minimalny margines błędu. Dodatkowo ta profesja wymaga często wymuszonej pozycji ciała. Warto również mieć na uwadze trudne warunki, wynikające choćby z panującej na zewnątrz pogody. Wykonawcy specjalizujący się w budowie i montażu dachów, choć pracują w zespołach, w trakcie wykonywanych zadań często mogą liczyć tylko na siebie. Dodatkowo każdy realizowany projekt jest unikatowy, wykorzystywane są różne materiały, każdy dach wymaga indywidualnego podejścia.

Obecne kształcenie dekarza opiera się w szczególnym stopniu na praktycznej nauce zwodu, wymagającej opanowania określonych form i technik działania w specyficznych warunkach. Niemniej, z uwagi na trudne warunki pracy, szansę na bezpieczne i skuteczne praktyczne szkolenie dekarze daje wirtualna rzeczywistość. VR, czyli virtual reality to trójwymiarowy obraz stworzony komputerowo. VR może przedstawiać różne przedmioty, obiekty oraz zdarzenia, na przykład konstrukcję dachu. Technologia ta daje szansę wiernego odwzorowania rzeczywistości. Początkowo technologia VR wykorzystywana była głównie przez przemysł gier komputerowych i rozrywki. Z uwagi na potencjał możliwych zastosowań z czasem zaczęła rozprzestrzeniać się na prawie każdą branżę. Budownictwo nie jest więc w tym względzie wyjątkiem.

Dzięki wirtualnej rzeczywistości (VR) możemy wiernie odwzorować ruch, położenie i układ rąk szkolonego dekarza

Interakcja z wirtualną rzeczywistością odbywa się za pomocą gestów. Celem szkolenia może być wykonywanie czynności zgodnych z realnymi procedurami, zaś program czuwa i sprawdza poprawność przeprowadzanych zadań. Praktyka zawodowa z wykorzystaniem technologii VR, umożliwiająca sprawdzenie się w określonych warunkach, to z pewnością atrakcyjna propozycja dla młodych ludzi. Przede wszystkim jest bezpieczną formą kształcenia.

Wykorzystując VR młodzi ludzie mają szansę zweryfikować swoje wyobrażenia na temat pracy na wysokości lub przekonać się do nauki zawodu.


W tym miejscu warto również zauważyć, że potrzeba kształcenia nie dotyczy tylko uczniów. Jak wskazują wyniki badania ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku prowadzone wśród wykonawców zajmujących się zakładaniem dachów, szkolenia z montażu są najbardziej oczekiwaną formą współpracy dekarzy z producentami pokryć dachowych. Na potrzebę szkoleń z montażu wskazują zarówno młodzi fachowcy, ale również doświadczeni w swojej profesji specjaliści w wieku 40-50 lat. Tymczasem wirtualna rzeczywistość daje możliwość takiego zaprojektowania przestrzeni, aby zapewnić różne perspektywy tej samej potencjalnie niebezpiecznej bądź problematycznej sytuacji. Dzięki temu osoby szkolące się mają swobodę popełniania błędów i uczenia się bez konieczności stawiania czoła faktycznemu ryzyku.

Warto również podkreślić coraz głośniej powtarzane stwierdzenie: branża budowlana zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Tymczasem formy kształcenia nowego pokolenia specjalistów zdecydowanie wymagają odświeżenia i unowocześnienia. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia dekarzy ma szansę przełożyć się na uatrakcyjnienie wizji tego zawodu, który w oczach młodych osób, głównie przez swój rzemieślniczy charakter, bywa postrzegany jako archaiczny. Praca dekarza poza wysokim ryzykiem związanym z bezpieczeństwem obarczona jest wysokim ryzykiem błędów. Wymagające projekty potrafią nastręczyć problemów nawet doświadczonym fachowcom. Szkolenia i praktyka zawodu mają szansę na minimalizację potencjalnych błędów, które mogą pojawić się w trakcie wykonywanych prac.


AGNIESZKA WÓJCIK-ZACHORSKA
Project Manager w firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button