Tag

bogen
Największa inwestycja konserwatorska 2020 roku weszła w fazę wymiany pokrycia dachu. Po kilku dziesięcioleciach błędnych remontów i modernizacji jest przywracany oryginalny wygląd dachu – jest on kryty drobną marsylką o zużyciu 15 sztuk na 1 m², ułożoną z kolorowymi ornamentami. Dachówki Mondo 15 w trzech kolorach zostaną ułożone na wszystkich budynkach dworca.
Czytaj więcej