Materiały Partnerów

TECHNONICOL

Zaufaj ekspertom!

Firma TECHNONICOL od 1992  roku oferuje w pełni kompatybilne  systemy wykorzystywane do  budowy domów jedno- i wielorodzinnych,  zakładów przemysłowych,  mostów i budynków użyteczności  publicznej. TECHNONICOL Corporation  stał się międzynarodowym liderem produkcji  najwyższej jakości materiałów hydroizolacyjnych,  termoizolacyjnych oraz  pokryć dachowych. Dzięki 56 zakładom  produkcyjnym w 7 krajach i obecności  produktów w 117 krajach, firma poprawia  komfort, bezpieczeństwo i jakość życia  milionów ludzi na całym świecie.  Na polskim rynku marka TECHNONICOL  jest obecna od ponad 15 lat, oferując  szeroką gamę produktów do izolacji domów  od fundamentów aż po dach – papę  i masy bitumiczne, wełnę mineralną, membrany  PVC, folię kubełkową, polistyren ekstrudowany,  płyty termoizolacyjne PIR oraz  gonty bitumiczne.  W marcu 2021 roku firma rozpoczęła  produkcję w Polsce. Fabryka wełny mineralnej  w Wykrotach (województwo dolnośląskie)  to jedna z największych inwestycji  w historii spółki. Fabryka planuje produkcję  na poziomie 90 000 ton wełny mineralnej  marki TECHNONICOL rocznie.  W lipcu 2021 roku TECHNONICOL stał  się częścią grupy TN International, w której  portfolio znajdują się takie marki jak  TECHNONICOL, Superglass, Imper, MIDA czy też BÖRNER.

FOT.: TECHNONICOL
 DOSKONALENIE PRODUKCJI 

Kluczem do sukcesu marki jest stałe prowadzenie  badań i kontroli przed, w trakcie  i po zakończeniu procesów produkcyjnych.  Wszystkie zakłady TECHNONICOL  mają certyfikaty EU EN ISO 9001 i UNI EN  ISO 14001 oraz ściśle przestrzegają norm  jakościowych w nich zawartych. Firma  zobowiązała się do nieustannych działań    w zakresie zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczący­mi ochrony środowiska.

KOMPLEKSOWA OCHRONA KONSTRUKCJI – OD FUNDAMENTÓW AŻ PO DACH PAPY BITUMICZNE

Gruboziarnista posypka z łupków używa­na jest do ochrony warstwy polimerowo­-bitumicznej przed działaniem promienio­wania UV. Standardowe kolory to naturalny szary i czerwony. Inne kolory są dostępne na zamówienie. Zastosowanie hydrofobi­zowanych łupków gwarantuje, że wilgoć nie dotrze do warstwy bitumicznej. Hydro­fobizacja zwiększa również przyczepność łupków do materiału i w ten sposób prze­dłuża żywotność pokrycia dachowego. W ofercie są papy wierzchniego krycia, podkładowe, specjalne, oksydowane, tra­dycyjne oraz paroizolacje.

FOT.: TECHNONICOL
MEMBRANY PVC

Membrany PVC ze względu na swoją wy­trzymałość, niezawodność i trwałość są popularnym i powszechnie stosowanym materiałem hydroizolacyjnym. Polime­rowe membrany LOGICROOF mogą być zbrojone siatką poliestrową, włókniną szklaną lub nie mieć zbrojenia (membra­na obróbkowa). Membrany LOGICROOF stabilizowane są przed promieniowaniem UV za pomocą technologii TRI-P®, two­rzącej bardzo odporną na UV zewnętrz­ną warstwę membrany. Zawierają środki ognioodporne i specjalne stabilizatory, są odporne na działanie roślin, pleśni i mi­kroorganizmów. Membrany LOGICROOF są dostępne z dwoma rodzajami wykoń­czenia powierzchni: gładką oraz anty-poślizgową.

GONTY BITUMICZNE

Gonty bitumiczne są przeznaczone do pokrywania połaciowych dachów domów mieszkalnych i budynków przemysło­wych o nachyleniu od 120. Wykonane są

na osnowie trwałego i mocnego welonu szklanego pokrytego mieszanką bitumicz­ną lub modyfikowaną mieszanką bitumicz­ną. Wierzchnia część gonta jest pokryta posypką bazaltową, chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym. Dolna strona jest wykonana z lepkiej warstwy bitumiczno-polimerowej pokrytej łatwo zdejmowalną taśmą silikonową. W wyni­ku oddziaływania słońca gonty sklejają się tworząc podwójną warstwę hydroizolacyj­ną, zapewniającą doskonałą szczelność dachu. Gonty bitumiczne można używać do pokrywania zarówno nowych dachów, jak i starych, poddawanych renowacji.

FOT.: TECHNONICOL
POLISTYREN EKSTRUDOWANY

TECHNONICOL CARBON to nowoczesny materiał termoizolacyjny o doskonałym współczynniku przenikania ciepła. Nie wchłania wody, nie pęcznieje i nie kurczy się. Jest odporny na czynniki biologicz­ne oraz warunki atmosferyczne. Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz łatwa obróbka i montaż pozwalają uzyskać gładką i sztywną powierzchnię, co znacz­nie zwiększa żywotność całego systemu. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Jest to produkt ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego.

FOT.: TECHNONICOL
WEŁNY MINERALNE
FOT.: TECHNONICOL

W naszej ofercie znajduje się wełna mine­ralna niemal do wszystkich zastosowań. Te niepalne, hydrofobizowane płyty termo-i dźwiękoizolacyjne o zaburzonym ukła­dzie włókien, produkowane są ze skalnej wełny mineralnej. Oferta obejmuje wełnę do izolacji termicznej dachów płaskich, izolacji termicznej fasad oraz do specjal­nych zastosowań.

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

NICOBAND to jednostronna, uniwersal­na i samoprzylepna taśma uszczelnia­jąca wykonana z warstwy bitumiczno-polimerowej. Górna powierzchnia jest pokryta zbrojoną aluminiową siatką, nato­miast dolna jest zabezpieczona powłoką ochronną. Materiał jest lekki i łatwy w uży­ciu, idealnie wiąże się z większością mate­riałów dostępnych na rynku.

FOLIA KUBEŁKOWA

Folia kubełkowa PLANTER produkowana jest z polietylenu wysokozagęszczonego (HDPE) z uformowanymi wytłoczeniami o wysokości 8 mm. Główną funkcją folii PLANTER jest ochrona warstwy hydroizo­lacyjnej i zapewnienie odwodnienia ścian. Folia PLANTER ma wysokie właściwości wytrzymałościowe, jest odporny na działa­nie środków chemicznych, działanie pleśni i bakterii, na przebicie przez korzenie roślin i na promieniowanie UV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button