Materiały Partnerów - Aktualności

Zastosowanie butylu w pracach dekarskich

Butyl to materiał szeroko wykorzystywany w budownictwie, który zyskał popularność dzięki bardzo dobrym parametrom użytkowym, w tym wysokiej plastyczności. Dlatego produkty na bazie tego surowca są wykorzystywane również na dachach

Tekst KAROL KOŻUCH – inżynier produktu w firmie AIB

FOT.: DOMSZYTYNAMIARE.PL

Woda z łatwością wnika w najmniejsze zakamar­ki i wszelkie nieszczelności. Już niewielki prze­ciek dachu może być przyczyną poważnych problemów. Zawilgocona warstwa izolacyjna z wełny mineralnej szybko traci swoje właściwości, a nara­żona na działanie wody więźba niszczeje. Dobrze wiedzą o tym dekarze, którzy dużą część swojej pracy poświęcają na wykonanie odpowiednio szczelnej konstrukcji. Dlatego właściwe ułożenie pokrycia dachowego nie kończy procesu inwestycji. Jego zwieńczeniem jest wykonanie obróbek de­karskich, zapewniających szczelność dachu, a zwłaszcza jego newralgicznych punktów. W sukurs fachowcom przychodzą jednak nowoczesne rozwiązania, które sprawiają, że skutecz­ne uszczelnienie połaci można wykonać sprawniej – każdy specjalista wie przecież, że na budowie czas to pieniądz. Jed­nym z takich produktów jest butyl. Jego wysoka paroszczel­ność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, nie­toksyczność, utrzymanie elastyczności przez wiele lat oraz tłumienie hałasu sprawiają, że znajduje swoje zastosowanie między innymi w izolacji dachu.

Produkty z butylu

Taśma butylowa. FOT.: AIB

Butyl to polimer należący do grupy kauczuków syntetycznych, funkcjonujący pod nazwą kauczuk butylowy (IIR). Używany jest do produkcji opon, dętek, uszczelek oraz izolacji. Dodanie kauczuku butylowego przy produkcji membran dachowych poprawia odporność materiału na działanie czynników atmos­ferycznych i niskich temperatur. Zwiększa się w ten sposób wytrzymałość na ścieranie i uderzenia oraz polepsza elastycz­ność i lepkość. Kauczuk butylowy to kauczuk syntetyczny, który jest odporny na kwasy nieorganiczne, roztwory zasad, alkohole, fenole, nitrobenzen, aniliny, oleje roślinne i zwierzęce, ketony, etery, estry, kwasy organiczne i ozon.

Butyl jest nietoksycznym materiałem odpornym na grzyby.

Zachowuje elastyczność przez wiele lat oraz cechuje się dosko­nałą przyczepnością do różnych powierzchni. Nie bez znacze­nia jest również jego wysoka wodo- i paroszczelność, a także dobre tłumienie hałasu i trwała plastyczność. Masy butylowe cechują się dobrą rozciągliwością oraz wysoką odpornością na starzenie. Dlatego też, taśmy uszczelniające bazujące na ka­uczuku butylowym (IIR) są powszechne w budownictwie.

Wyroby butylowe montuje się na suchą i oczyszczoną po­wierzchnię poprzez dociskanie ich do podłoża.

Prace te nie wymagają zgrzewania, użycia dodatkowych klejów oraz spe­cjalistycznych narzędzi. Butyl szybko wiąże się z materiałami takimi jak szkło, drewno, stal, poliwęglan oraz tworzywa sztucz­ne. Wykorzystanie materiałów na bazie butylu usprawnia prace dekarskie. Skuteczne uszczelnienie połaci można przeprowa­dzić łatwiej i szybciej. Przy pomocy jakich produktów można poprawić komfort pracy oraz jakość jej wykonania?

Zastosowanie butylu na dachu

Sznur butylowy. FOT.: AIB

Ze względu na swoje doskonałe właściwości plastyczne, butyl wykorzystywany jest w dekarstwie w postaci taśm butylowych pokrytych różnymi laminatami, taśm aluminiowo-butylowych, taśm kominowych i kalenicowych, taśm spajających membrany dachowe, mocujących je z fragmentami budynku oraz wstęg i sznurów butylowych. Butyl to także element uszczelniających taśm gwoździowych. Uszczelnia się nimi miejsca mocowania kontrłat do krokwi. Taśmy mocowane są bezpośrednio do kon­trłaty (od strony skierowanej ku krokwi) lub wzdłuż krokwi na membranę dachową. Po dokręceniu kontrłat zabezpieczają przed wnikaniem wilgoci w połączenie.

Jednym z najpopularniejszych dekarskich zastosowań butylu jest szczelne łączenie otwartych dyfuzyjnie membran dacho­wych układanych od strony poszycia.

Taśmy można także wy­korzystać do mocowania folii wstępnego krycia do elementów budynku, na przykład muru czy więźby dachowej w sposób od­porny na działanie wody.

Taśmy butylowe są zbudowane z powłoki klejącej z butylu oraz warstwy zewnętrznej z cienkiej blachy (zazwyczaj alumi­nium) lub tworzyw sztucznych (na przykład folii polietylenowej). W zależności od rodzaju, taśmy te mogą być wykorzystywane do uszczelniania obróbek dekarskich przy kominach, oknach dachowych i świetlikach oraz koszach dachowych.

Sznury butylowe wytłaczane są w formie profilu o przekroju koła i zabezpieczone nośnikiem. Przeznaczone są do uszczel­niania warstw wstępnego krycia dachu oraz izolacji pomiędzy segmentami blachodachówek.

W miejscach bardzo nasłonecz­nionych, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie taśm butylo­wych pokrytych aluminium. Ryzyko sztywnienia materiału jest wówczas ograniczone.

Wyroby na bazie butylu mogą stanowić alternatywę lub też uzupełnienie tradycyjnej obróbki dekarskiej. Bardzo dobrze sprawdzą się tam, gdzie potrzebne jest elastyczne dopasowa­nie do kształtu uszczelnianego elementu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button