Materiały Partnerów

Jak dobierać i mocować rynny w dachach z krótkim okapem

Dachy z okapem są bez wątpienia najczęściej stosowanym rozwiązaniem architektonicznym w domach jednorodzinnych. Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę, że możliwe jest zaprojektowanie zadaszenia, w którym okap zostaje całkowicie pominięty lub też znacząco skrócony. To nowy trend, który konsekwentnie rozwijają architekci obiektów energooszczędnych i pasywnych, a zainteresowanie ich pracami sukcesywnie wzrasta.

Tekst DAMIAN DYLEWSKI

Fot. Galeco

Okap stanowi dolną część dachu, która wystaje poza lico ścian zewnętrznych budynku. W zależności od stylu przybiera on różne formy i długość. Zwykle wy­sunięty jest o kilkadziesiąt centymetrów poza obrys ścian zewnętrznych, ale może też być bardzo krótki i kończyć się wraz z licem elewacji. Poza funkcją czysto estetyczną okap pełni też rolę zabezpieczającą. Ochrania fasadę przed ulewnymi deszczami oraz nadmiernym nasłonecznieniem, a tym samym nagrzewaniem się pomieszczeń.

Aktualne trendy architektoniczne opierają się w dużej mierze na minimalizmie i prostocie. Ze względu na chęć zachowania zwartej bryły budynku, projektanci rezygnują z wszelkiego rodza­ju zdobień i elementów, które mogą zaburzyć czystość formy. W związku z tym w projektach budynków energooszczędnych i pasywnych okapy pomija się lub znacząco skraca. Wszystko po to, by maksymalnie wykorzystać energię słoneczną do dodat­kowego dogrzania budynku. W dachach z krótkim okapem lub bez niego, główną kwestią, którą trzeba rozwiązać, jest efektyw­ne odprowadzenie wody deszczowej z jego powierzchni. Z zada­niem tym można sobie poradzić na kilka sposobów.

Wybór systemu rynnowego

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, w dachach z okapem krótkim lub całkowicie bez niego, możemy zamontować każdy ro­dzaj rynny. Sprawdzą się zarówno te o prze­kroju półokrągłym, jak i takie o bardziej no­woczesnym kwadratowym.

Fot. Galeco

Dowolność wyboru panuje również w kwestii materiału, z którego wykonane będzie orynnowanie. Najbardziej popularne surowce to niezmiennie od lat: stal i PVC. Kryteria, które powinno się wziąć pod uwagę to przede wszystkim wydajność i estetyka. Rynny powinny komponować się z wyglą­dem całego budynku i tworzyć spójną ca­łość z dachem. Efekt taki z łatwością da się uzyskać wybierając system rynnowy wykoń­czony maskownicą. To element, który zasła­nia przednią część rynny, dając tym samym wrażenie gładkiego wykończenia okapu.

Choć w domach z dachem o krótkim oka­pie z powodzeniem można stosować każdy rodzaj rynien, to eksperci zgodnie zalecają korzystanie z dostępnych na rynku specjal­nych systemów dedykowanych właśnie ta­kim dachom. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość ukrycia w warstwie elewacji, a tym samym zachowania niezakłóconej formy architektonicznej budynku.

Montaż orynnowania

Fot. Galeco

Czy instalacja systemu rynnowego na dachu z krótkim okapem, w jakiś sposób różni się od tej przeprowadzanej na dachu tradycyjnym? Odpowiedź jest prosta – nie. Niezmiennie najważniejszą pozostaje kwestia szczelności rynien. Postęp technologiczny i stałe udosko­nalanie swoich produktów przez producentów systemów odwodnienia pozwalają niemalże wyeliminować ryzyko przeciekania.

Montaż systemu bezokapowego przebiega podobnie do tradycyjnego, aczkolwiek wyma­ga większej precyzji, a w niektórych momen­tach nieco odwróconej kolejności instalacji elementów.

Oprócz tego poszczególne elementy oryn­nowania mają brzegi wyprofilowane w taki sposób, że jeden wsuwa się w drugi. Aby za­pewnić całkowitą szczelność, styki dodatko­wo się skleja.

Rynny układa się na wieńcu bez spadku. W czasie montażu niezwykle istotne jest za­stosowanie pasa podrynnowego oraz jego odpowiednie połączenie i szczelne zamoco­wanie odpływu.

Należy pamiętać także o prawidłowym za­montowaniu rury spustowej, której poszcze­gólne odcinki powinny być ze sobą solidnie sklejone za pomocą agresywnego kleju.


DAMIAN DYLEWSKI
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem; Doradca Techniczno-Handlowy w firmie Galeco

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button