Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

ZSBiO w Biłgoraju to kolejna szkoła z klasami dekarskimi i sporymi osiągnięciami. W 2019 roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przyznała Technikum Budowlanemu tytuł Złotej Szkoły 2019, a Liceum Ogólnokształcącemu – Brązowej Szkoły 2019. To jednak nie wszystko. Uczniowie klas dekarskich od wielu lat biorą udział w Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy.

Tekst STANISŁAW SITARZ, DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju na poziomie szkoły branżowej I stopnia oferuje kształcenie w zawodach: dekarz, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, zaś na poziomie szkoły branżowej II stopnia (to jest absolwentów szkoły branżowej I stopnia) w nowym zawodzie: technik robót wykończeniowych
w budownictwie. Uczniowie na poziomie technikum mają do wyboru zawód technika budownictwa. Ponadto szkoła kształci na poziomie Liceum Ogólnokształcącego w czterech profilach. Młodzież uczęszczająca do zespołu szkół uczy się w systemie dziennym. Kształcenie w zawodzie dekarz odbywa się w trzyletnim cyklu Branżowej Szkoły I Stopnia. Do podjęcia nauki w tym zawodzie niezbędne są: sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych oraz na budowach. Wszystkie prowadzą nasi nauczyciele.

FOT.(10): ARCHIWUM SZKOŁY

WSPARCIE PRODUCENTÓW I LOKALNYCH FIRM

W ramach praktyk zawodowych uczniowie wykonują na terenie Biłgoraja różnorodne prace budowlane prowadzone przez szkołę na inwestycjach realizowanych przez lokalne samorządy (Urząd Miasta, Urząd Gminy)
i instytucje podległe Starostwu Powiatowemu, na przykład: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, Zespół Szkół Specjalnych oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju oraz Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Ponadto współpracujemy z firmami z branży budowlanej, takimi jak:

  • PPHU ERNI Antoni Kucharski,
  • SASS ZRBPHU Ryszard Sass,
  • FHU Jotes Jan Szymanek,
  • Orion FRB Piotr Błazik,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju,
  • PUB Roman Głowala.

SZKOLNICTWO BRANŻOWE

Na tle innych nasza szkoła cieszy się sporym zainteresowaniem. Mimo to mamy jeszcze wolne miejsca, zwłaszcza w szkole branżowej. Chciałbym, aby zainteresowanie szkolnictwem zawodowym na poziomie szkoły branżowej było większe. Technik budownictwa jest popularny od kilku lat i życzymy sobie, aby tak było ze wszystkimi zawodami budowlanymi. Z uwagi na brak fachowców, do pracy zawodowej trzeba przygotować jak najwięcej uczniów. To wyzwanie dla wszystkich. Konieczne jest przywrócenie w świadomości społecznej rangi zawodom rzemieślniczym. Trzeba nad tym pracować już w szkole podstawowej od najmłodszych klas. Ważną funkcję ma zatem doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. Rodzice powinni wspierać swoje dzieci i pozwolić im kształcić się w wybranym zawodzie. Szkoły zawodowe wymagają dofinansowania, mającego na celu wyposażenie warsztatów szkolnych w nowe maszyny i urządzenia oraz materiały do nauki zawodu takie, jakie obecnie stosuje się w branży budowlanej. Z moich obserwacji wynika, że wielu dyrektorów szkół w pewnym momencie spotyka się z problemem znalezienia nauczycieli do kształcenia zawodowego. W zdecydowanej większości nauczyciele zawodu to miłośnicy swojej pracy, a szczególnie w branży budowlanej. Nauczyciel idący z uczniem na budowę i wykonujący z uczniami roboty, bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Wynika to z troski o dobre przygotowanie ucznia do przyszłej pracy. Tylko na budowie uczeń nabierze odpowiedniej postawy i obycia zawodowego. Są to działania motywujące. Uczeń analizuje swoje umiejętności, może je porównać,
ocenić na tle kolegów oraz pracowników budowlanych. W ten sposób rodzi się nie tylko rywalizacja, ale uczniowie zdobywają pewne doświadczenie i tak potrzebną sprawność manualną. Każde zadanie wykonane przez uczniów pod nadzorem nauczyciela, które zostaje przyjęte przez inwestora, daje wewnętrzną radość i satysfakcję i uczniom, i nauczycielom oraz motywuje do dalszego wzmacniania własnego warsztatu dydaktycznego nauczyciela zajęć praktycznych, zaś szkoła oferuje wsparcie finansowe każdemu, kto pragnie podnosić kwalifikacje zawodowe we wszelkich formach doskonalenia. Nasi nauczyciele uczestniczą w projektach finansowanych ze środków przewidzianych na szkolenia. Kierownik kształcenia cyklicznie organizuje szkolenia z producentami materiałów budowlanych, podczas których nauczyciele są zapoznawani z nowymi produktami wchodzącymi na rynek.

PRZYSZŁOŚĆ KLAS BRANŻOWYCH

Wychowawcy pracujący w szkole podstawowej powinni otrzymać, jako pomoc dydaktyczną, filmy prezentujące różne zawody. Należy promować rangę tych profesji w środkach masowego przekazu, także dla rodziców. Dla uczniów starszych klas szkół podstawowych trzeba organizować wyjazdy do szkół branżowych, aby w konkretnych pracowniach zobaczyli, w jaki sposób uczą się zawodu ich starsi koledzy oraz manualnie spróbowali obsługiwać narzędzia. Szkoły branżowe powinny zaś organizować takie spotkania z „zawodem”. Od kilku lat nasza szkoła przygotowuje materiały promujące każdy zawód i każdy profil w liceum oraz film promujący naszą szkołę. Materiały promocyjne są umieszczane na stronie szkoły i w mediach społecznościowych. Dzięki uprzejmości dyrekcji szkół podstawowych z rejonu powiatu biłgorajskiego i graniczących z nim, udajemy się do szkół i najczęściej podczas 45 minut promujemy się, przedstawiając film oraz rozdając materiały. Odpowiadamy też szczegółowo na pytania uczniów.
W spotkaniu uczestniczy nasz nauczyciel, ale też staramy się wziąć absolwentów z danej szkoły podstawowej, którzy aktualnie są naszymi uczniami. To powoduje, że uczniowie danej szkoły podstawowej chętnie zadają pytania dotyczące funkcjonowania placówki. Organizujemy też ,,Dzień otwarty”. Zapraszamy wówczas uczniów wszystkich okolicznych szkół podstawowych do obejrzenia naszych pracowni, hali sportowej, krytej pływalni. W pracowniach odbywają się pokazy prac i ciekawe ćwiczenia. W 2018 roku byliśmy także organizatorem akcji ,,Zawodowy strzał w 10”. W tym sporym przedsięwzięciu, którego celem była promocja naszego zespołu, udział wzięły szkoły podstawowe i gimnazja z powiatu biłgorajskiego. Dzięki temu uczniowie zapoznali się z możliwościami i ofertą najbliższych im szkół branżowych.

SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Na szczególne wyróżnienie zasługuje współpraca z firmą Blachotrapez, która wspiera nas od 2016 roku, przekazując materiały blacharskie do praktycznej nauki zawodu, sponsoruje zakup ubrań roboczych, pomocy dydaktycznych i nagradza wyróżniających się uczniów. Bardzo dziękuję kierownictwu firmy w imieniu nauczycieli oraz uczniów za wszelką pomoc, jaką otrzymaliśmy. Coroczne nagrody i wsparcie przyczyniają się do zainteresowania nauką zawodu dekarz. Wysoko cenię tę współpracę i życzę firmie rozwoju na rynku materiałów blacharskich. Nasi absolwenci, podejmując pracę zawodową, na pewno będą oferowali inwestorom materiały, które znają i z którymi pracują. Jeżeli większość ćwiczeń praktycznych odbywali na materiałach danego producenta, to w przyszłości będą ich używali i je promowali. Nasi absolwenci w zdecydowanej większości nie mają problemów z zatrudnieniem. Otrzymali od pracodawców szereg propozycji pracy i mogą wybierać atrakcyjniejsze z własnego punktu widzenia. Pragnę serdecznie podziękować Antoniemu Kucharskiemu, radnemu miasta Biłgoraj, wiceprezesowi Oddziału PSD w Biłgoraju, przedsiębiorcy i pracodawcy za wielką pomoc w uruchomieniu klasy dekarskiej w naszej szkole. Pan Antoni osobiście wspierał nasze działania popularyzujące kształcenie zawodowe, uczestnicząc w spotkaniach z uczniami gimnazjów skutecznie promował zawód dekarza. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

SUKCESY UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH DEKARZY 2018
Kategoria: dach płaski
Zadanie: wykonanie pokrycia dachu płaskiego wraz detalami
Zawodnicy: uczniowie klasy 3a Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Bartłomiej Bartoszek, Paweł Gmyz
Mentor: Piotr Blacha
Sukces: III miejsce


MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH DEKARZY 2020
Kategoria: dach płaski
Temat: wykonanie pokrycia dachu płaskiego wraz detalami (odwodnienie, świetlik, attyka, okap i inne) na stelażach przygotowanych przez organizatorów.
Termin: BUDMA 2020
Zawodnicy: uczniowie z klasy 2a Branżowej Szkoły I Stopnia
Mirosław Skrok, Sebastian Rybak
Mentor: Piotr Blacha
Sukces: IV miejsce


TURNIEJ BUDOWLANY „ZŁOTA KIELNIA”
Miejsce: Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu
Zawodnicy: uczniowie z klasy 3a Branżowej Szkoły I Stopnia
Dariusz Trybuch, Rafał Pieczykolan
Opiekun: Paweł Trybalski
Sukces: I i VI miejsce w kategorii murarz-tynkarz

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button