Akcesoria

Akcesoria dachowe w kalenicy

Do zabezpieczenia dachu w kalenicy przeznaczone są różne taśmy kalenicowe (należące do grupy akcesoriów dachowych). Te produkty pełnią dwie funkcje – zapewniają wentylację (dzięki
perforacji lub szczotkom) i uszczelniają styk połaci.

Tekst Wojciech Cichecki

Najczęściej stosowane to taśmy kalenicowe i uszczelki wentylacyjne ze szczotkami. Każda z nich ma określony przez producenta przekrój wentylacyjny w przeliczeniu na powierzchnię podaną w cm2.

Taśmy kalenicowe wykonuje się głównie z aluminium połączonego z tkaniną. Od spodu mają one naniesione pasma kleju butylowego, ułatwiające montaż. Dlatego przed ułożeniem taśmy, pokrycie przy kalenicy należy oczyścić z pyłu. Taśmę kalenicową można bowiem kleić jedynie do suchego i pozbawionego brudu pokrycia. W przeciwnym razie klej nie będzie dobrze trzymał.

Uszczelka kalenicy (wywietrznik) to profil z PVC z otworami wentylacyjnymi ukształtowanymi w sposób uniemożliwiający powrotny napływ wykroplin. Po obu stronach profilu zamocowane są szczotki z włosia polipropylenowego. Po zamontowaniu na dachu szczotki szczelnie przylegają do pokrycia, chroniąc przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń.

Do zamknięcia kalenicy stosuje się również dachówki pulpitowe bądź dachówki wentylacyjne kalenicowe niewymagające taśmy uszczelniająco-wentylacyjnej. Dachówka pulpitowa zasłania kalenicę w dachu pulpitowym. Dachówka wentylacyjna ma wyoblenie na końcu, a część górna przymyka ułożony gąsior. Montuje się je w ostatnim rzędzie pod kalenicą. Trudno jednoznacznie wskazać, które rozwiązanie jest lepsze. Należy je dopasować do strefy klimatycznej, warunków pogodowych itp.

Do osłonięcia styków połaci w kalenicy i narożach stosuje się gąsiory. Gąsiory to specjalnie uformowane dachówki lub kształtki. Rodzajów gąsiorów jest kilka. Każdy producent ma własne rozwiązania, wykonane z tego samego materiału co pokrycie dachowe. Najczęściej stosowane to gąsior początkowy przeznaczony do zabezpieczania dolnych krańców grzbietu i gąsior prosty – do krycia kalenicy i grzbietów dachu (mocowany jest do łat kalenicowych i grzbietowych za pomocą klamer).

Oprócz nich są jeszcze gąsiory:

– ozdobne z muszlą, stosowane do estetycznego zakończenia początku kalenicy lub naroża (grzbietu) i końca kalenicy,

– z podwójną mufą do wyrównania pokrycia kalenicy, gdy obydwie strony kalenicy rozpoczyna gąsior początkowy. 

– bez mufy – do wyrównywania pokrycia, gdy gąsiory leżą między trójnikami.

Układanie gąsiorów w kalenicy znacznie ułatwia zastosowanie:

–  trójników – łączących kalenicę i naroże (grzbiet) przy dachach czterospadowych i naczółkowych.

 - czwórników– łączących kalenicę z trzema grzbietami,

– betonowych denek – do zamknięcia bocznego kalenicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button