Materiały Partnerów

Ciepły dach, ciepły dom

Rosnące koszty energii i gazu dla wielu z nas oznaczają poszukiwanie sposobu na obniżenie kosztów ogrzewania domu. Warto wiedzieć, że jedną z głównych dróg ucieczki ciepła z budynku jest nieprawidłowo izolowany dach. Zastosowanie innowacyjnych produktów chemii dekarskiej marki Soudal do termoizolacji dachów umożliwia ograniczenie strat energii do minimum.

Dach jest nieustannie narażony na niekorzystne działanie czyn­ników atmosferycznych, takich jak deszcz, wiatr, promienie UV czy też niskie i wysokie tempe­ratury. Aby był szczelny i wytrzymały mecha­nicznie, szczególną uwagę należy zwrócić na dobór materiałów izolacyjnych oraz ich montaż. Firma Soudal we współpracy z pro­fesjonalnymi ekipami dekarskimi opracowa­ła innowacyjne rozwiązania, które gwaran­tują skuteczną i długotrwałą termoizolację dachów. Z myślą o dachach płaskich po­wstał system Soudatherm Roof, w skład którego wchodzą wysokowydajne kleje po­liuretanowe do montażu między innymi płyt izolacyjnych ze sztywnych pianek PUR i PIR, polistyrenu (EPS), sztywnych pianek fenolo­wych oraz spienianych materiałów mineral­nych na typowych podłożach budowlanych. Kleje te ograniczają konieczność łączeń mechanicznych i w konsekwencji nie do­puszczają do powstawania mostków ter­micznych. System może być wykorzystany zarówno w nowym budownictwie, jak i pod­czas renowacji starych dachów. Kleje z ro­dziny Soudatherm Roof są dostępne w butli ciśnieniowej (Soudatherm Roof 330), pusz­ce aerozolowej (Soudatherm Roof 250) oraz w formie płynnej (Soudatherm Roof 170). Soudatherm Roof 330 doskonale sprawdzi się na dużych powierzchniach. Jedna butla tego kleju wystarczy do zamocowania do 120 m² paneli. Co istotne, zastosowanie Soudatherm Roof 330 skraca czas prac ter­moizolacyjnych aż o połowę w porównaniu z klejami rozlewnymi. Przy realizacji mniej­szych projektów powszechnie stosowany jest Soudatherm Roof 250 (zawartość jed­nego opakowania umożliwia zamocowanie około 14 m² paneli). Natomiast klej płynny Soudatherm Roof 170 jest zalecany przede wszystkim do montażu wełny mineralnej.

CIEPŁE PODDASZE

Soudal oferuje również nowo­czesne produkty dekarskie do ocieplenia dachów me­todą natryskową. Metoda ta pozwala na bardzo szybkie wykonanie pełnej i bezszwo­wej izolacji termicznej. Na dachach płaskich stosowana jest piana zamkniętokomór­ka Soudafoam SPF do ocie­plania metodą natryskową. Umożliwia ona bardzo szybkie wykonanie pełnej izolacji ter­micznej, która maksymalnie redukuje straty ciepła. Po apli­kacji pianę zabezpiecza się dodatko­wą powłoką przeciw promieniowa­niu UV. Po natryskowym nałożeniu wytwarza ciągłą, bezspoinową war­stwę izolacyjną, która szczelnie przy­lega do podłoża i trwale wypełnia nawet trudno dostępne przestrzenie. Z kolei piana otwartatokomórkowa Soudafoam SPF WH2 jest przezna­czona do termoizolacji dachów sko­śnych od wewnątrz. Ze względu na bardzo dobre parametry techniczne tej pianki, warstwa izolacji może być o wiele cieńsza niż ma to miejsce w rozwiązaniach tradycyjnych (mniej więcej o połowę w po­równaniu do wełny mineralnej). Jest ona paroprzepuszczalna, dzięki czemu para wodna krążąca w powietrzu (będąca wy­nikiem złej wentylacji) nie skrapla się na jej powierzchni i nie powoduje powstania ple­śni. Pianka otwartokomórkowa jest bardzo lekka, nie obciąża konstrukcji, a sztywniejąc dodatkowo ją wzmacnia. Pianka nakładana przez natrysk ciśnieniowy wypełnia wszyst­kie trudno dostępne miejsca i przestrzenie, tworząc ciągłą warstwę izolacji o doskona­łym współczynniku przenikania ciepła i opo­ru dyfuzyjnego.

DACH ODPORNY NA DESZCZE I BURZE

Pamiętajmy, że także pogoda w Polsce po­trafi zaskakiwać, i to nie tylko wysoką tem­peraturą, ale również intensywnymi opada­mi deszczu i wichurami. Zacieki i plamy pleśni na suficie, zniszczona instala­cja elektryczna czy zalane pomieszczenia to potencjal­ne konsekwencje nieszczel­nego pokrycia dachowego. Przy uszczelnianiu kołnierzy okien dachowych i komi­nów, a także przy naprawie rynien i rur spustowych ide­alnie sprawdzi się Colozinc firmy Soudal – wyjątkowo mocny klej-uszczelniacz. Charakteryzuje się on bar­dzo dobrą przyczepnością do betonu, ceramiki, meta­lu, szkła, kamienia, drew­na i tworzyw sztucznych. Co istotne, może być on używany na wilgotnych powierzchniach. Colozinc nie powoduje korozji i nie przebarwia brzegów mate­riałów porowatych, można go stosować do polistyrenu i podłoży wrażliwych che­micznie. Klej ten jest nie­wrażliwy na działanie skraj­nych czynników atmosferycznych. Colozinc po utwardzeniu daje się malować wszelkimi rodzajami farb, dzięki czemu z łatwością za­dbamy o estetykę uszczelnienia.

Więcej informacji na temat produk­tów Soudal można znaleźć na stronach – www.soudal.pl www.domszczelny.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button