Materiały Partnerów

Grupa VELUX ogłosiła nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju

Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska przedstawił ambitne założenia strategii podczas konferencji.


Firma VELUX ogłosiła niezwykle ambitną i ważną Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX.

WWF i prezes grupy VELUX jecek siwiński
FOT.: VELUX

Jej główny cel to osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 do 2030 roku, a dzięki 21-letniej współpracy z WWF zneutralizowanie całkowitego historycznego śladu węglowego do 2041 roku przez ochronę i odnowę lasów.

Radykalne ograniczenie przyszłej emisji CO2 dotyczy działań firmy i jej produktów, ale też łańcucha dostaw.

Grupa VELUX zobowiązała się między innymi do:

  • przyspieszonych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej produkcji,
  • wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w zakładach produkcyjnych,
  • a także zakupu energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych,
  • przejścia na samochody bezemisyjne,
  • zmniejszenia ilości niewykorzystywanych odpadów przypadających na jedno wyprodukowane okno,
  • przejścia na ekologiczne jednomateriałowe opakowania oraz 
  • do promocji zrównoważonego budownictwa.

Ambitne założenia strategii podczas konferencji przedstawił Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Wydarzeniu towarzyszył panel ekspercki z udziałem: Tobiasza Adamczewskiego, członka zarządu WWF Polska, dr Joanny Remiszewskiej-Michalak, fizyka atmosfery oraz Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela i prezesa Rady UN Global Compact Network Poland.


logo grupy velux

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa
tel.: +48 22 33 77 000
kontakt@velux.pl,
www.velux.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button