Firma dekarskaMarketing dla dekarzy

Nowoczesna Firma Dekarska. Droga do zbudowania wartości dla właściciela

Zamieszczone w materiale treści, sugestie, wskazówki, powinny stanowić źródło inspiracji. Analizy pod kątem indywidualnej sytuacji każdego z dekarzy. Nie uzurpuję sobie praw do posiadania obiektywnej racji, dopasowanej do każdego odbiorcy, a z drugiej strony nie jest intencją cyklu materiałów dotyczących budowania Nowoczesnej Firmy Dekarskiej, przepisywanie treści z ogólnych opracowań autorytetów marketingu i zarządzania.

Tekst ADAM MITURA

Rekomendacje ujęte w opracowaniach mają swoje podstawy w solidnej wiedzy, jednak silnie dążą do osadzenia jej w rzeczywistości firm dekarskich. Te jednak mają swoją wyjątkowość, każda z nich. W związku z tym implementacja treści wymaga solidnej i krytycznej analizy, a także indywidualnego spojrzenia z własnej perspektywy.

Osobnym tematem wymagającym wyjaśnienia jest nazwa – Nowoczesna Firma Dekarska.

W założeniu ma budzić jednoznaczne skojarzenia. Nie dotyczy jednak tylko tych, którzy uważają, że ich firma nowoczesna nie jest. Wielu z Państwa uznaje swoje firmy za nowoczesne. I słusznie. Zamieszczone rekomendacje dotyczą każdego przedsiębiorstwa z branży, a rolą właściciela jest uznać, które i w jakim stopniu mogą zostać zaimplementowane u niego.

Każda z firm dekarskich, niezależnie od stopnia dojrzałości, ma możliwość, a wręcz nawet obowiązek się doskonalić. Ten proces rozwoju przebiega na kilku płaszczyznach, z których kompetencje zawodowe wydają się oczywiste. Przedmiotem rozwoju powinny być także elementy, które będziemy opisywać w tym i w kolejnych artykułach. Marka, pracownicy, partnerzy w biznesie, czy też kompetencje zarządcze samego właściciela zasługują na zaplanowany i świadomy rozwój. Skąd podkreślenie tych dwóch przymiotników? Bo rozwój będzie się dział tak czy inaczej. Jednak bez kontroli, bez sprecyzowanego planu, będzie przebiegał wolniej, a – co szczególnie niebezpieczne – nie zawsze właściwie i tak jak chciałby tego sam właściciel.

Niebezpieczna jest rezygnacja z kontroli, puszczenie „na żywioł”. Niebezpieczna, bo przypadek może zwieść przedsiębiorcę w manowce. Dobrym przykładem jest kwestia budowania marki. Wyobraźmy sobie, że jeden z dekarzy, początkowo nieco przypadkiem, realizował zlecenia wymiany dachu w budynkach gospodarczych. Realizował dobrze i solidnie, więc zbudował markę firmy, którą warto angażować do tego rodzaju zleceń. W konsekwencji zaczęły wypełniać jego kalendarz.

Po pewnym czasie mało kto identyfikuje go jako fachowca realizującego usługę na domach jednorodzinnych, czy też większych, bardziej złożonych konstrukcjach. To z kolei ogranicza jego rozwój i możliwość podniesienia marży. Ta – idąc dalej – nie pozwala na rozbudowanie i doinwestowanie firmy. I tak dalej, i tak dalej. W konsekwencji dekarz dźwiga brzemię swojej specjalizacji, niekoniecznie szczęśliwy i spełniony. Ten scenariusz może dotyczyć każdego z pozostałych, ważnych obszarów rozwoju. Oczywiście jeżeli pozostawimy go przypadkowi.

Drugim argumentem dla zaplanowanej pracy nad budowaniem swojej firmy dekarskiej jest dynamika tego procesu. Wiele dziedzin życia dotyczy zjawisko związane z osiąganiem lepszych rezultatów robienia… czegokolwiek w sytuacji, gdy działanie to wykonujemy świadomie. Jeżeli postawimy sobie cel, który będzie konkretny, doprecyzowany, a do tego ambitny, to już samym tym faktem zwiększamy prawdopodobieństwo jego osiągnięcia.

Zjawisko to można wzmocnić zapisując sobie ten cel, a idealnie – także plan, ujmując w nim wartości, daty, parametry. I cel, i plan powinien być dobrze przemyślany, realny i – co także bardzo istotne – dopasowany do preferencji szefa firmy. Idealnie, jeżeli spełnia jego marzenia. Tak więc na początku procesu budowania Nowoczesnej Firmy Dekarskiej swojej firmy jest cel i plan.

W kolejnych artykułach rozwiniemy kilka filarów, na których opiera się budowanie takiego przedsiębiorstwa.

Swoje miejsce
znajdą:
• marka – a więc to jak ma być widziane przedsiębiorstwo przez rynek (klientów, pracowników, partnerów biznesowych);
• pracownicy – spróbujemy wesprzeć w procesie rekrutacji (to szczególne wyzwanie) i budowania lojalności
pracowników;
• partnerzy – przedstawimy zestaw rekomendacji w obszarze budowania relacji i wykorzystania potencjału firm i organizacji branżowych (na przykład producenci, PSD), a także lokalnych (instytucje, organizacje, inicjatywy w miejscu
prowadzenia działalności);
• kompetencje i zachowania właściciela – zestaw zasad i umiejętności, jakie przedsiębiorca (już nie tylko wykonawca) powinien mieć, by móc wszystkie powyższe elementy we właściwy sposób prowadzić.

Na start – a trochę także w nawiązaniu do pierwszego filaru – kluczowe i wspomniane wcześniej zadanie, czyli postanowienie podjęcia procesu budowania Nowoczesnej Firmy Dekarskiej. Jeżeli takowe jest za nami to kolejnym krokiem jest wspomniany wcześniej cel:
Jaka firma i kiedy będzie?
Jakie będzie generowała obroty?
Jaki zysk?
W czym będzie się specjalizowała?
Jakimi działaniami do tego dojdzie?
Warto te i wiele innych aspektów przemyśleć, a ustrukturyzujemy to w kolejnym opracowaniu, które będzie dotyczyło marki.
Zapraszam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button