FotowoltaikaMontaż paneli fotowoltaicznych

Przygotowanie dachu do montażu instalacji fotowoltaicznej

Krążą opinie, że montaż instalacji fotowoltaicznej może skutkować uszkodzeniami dachu. To możliwe, ale jedynie przy złym stanie technicznym dachu i popełnieniu przez montażystów kardynalnych błędów.

Tekst PIOTR SETA

Planowanie inwestycji w panele fotowoltaiczne to nie tylko dobór optymalnego osprzętu czy osza­cowanie potrzebnej inwestorowi wielkości instalacji. Należy zwrócić uwa­gę na szereg uwarunkowań technicznych, między innymi upewnić się czy konstruk­cja dachu jest odpowiednia pod kątem dopuszczalnego obciążenia. Chodzi tu nie tylko o wymiary i parametry materiałowe, ale przede wszystkim o jej stan technicz­ny. Istotne jest również zadbanie o właści­wy dobór systemu mocowań. Tak, aby pa­sował on do rodzaju pokrycia dachowego.

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE DACHU

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów, które mocuje się do konstruk­cji dachu. Instalacje na domach jedno­rodzinnych powinny mieć tak dobraną powierzchnię, wydajność i masę, by mak­symalnie wykorzystywały możliwości dachu przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

Typowy moduł fotowoltaiczny waży przy obecnym rozwoju technologii około 20 kg i po zamontowaniu będzie dodat­kowym obciążeniem konstrukcji dachu. Unowocześnianie paneli wiąże się również ze wzrostem ich masy nawet do 30 kg. Można więc przyjąć, że instalacja o mocy 3 kWp będzie dodatkowym obciążeniem całkowitym o wadze ponad 240 kg. A trze­ba pamiętać o tym, że współczesne domo­we elektrownie są jednak znacznie większe i generują większą moc. Większość inwe­storów decyduje się na wielkość instalacji rzędu 7-10 kWp. Ponadto coraz większą popularnością cieszą się panele z podwój­nym szkłem, z których każdy jest od 3 do 6 kg cięższy.

Profesjonalna firma zajmująca się mon­tażem fotowoltaiki i/lub architekt powinni dokonać skrupulatnych obliczeń, szcze­gólnie w nowo powstających budynkach, zgodnie z obowiązującymi normami, w tym z obecnie stosowaną PN-EN 1991- 1-3: 2005 Eurokod 1: „Oddziaływania na konstrukcje”. Warto wykonać ponowne przeliczenia: obciążenia przypadającego na belkę stropu, obliczenia maksymalne­go momentu zginającego, przeliczenie naprężeń, sprawdzenia stanu granicznego nośności, sprawdzenie stanu granicznego użytkowania.

STAN TECHNICZNY WIĘŹBY DACHOWEJ

Aby wszystkie wymienione parametry mieściły się w granicach normy, przed podjęciem decyzji o montażu instalacji fo­towoltaicznej na dachu bardzo ważne jest sprawdzenie podczas wizji lokalnej stanu więźby dachowej oraz pokrycia. Krokwie nie mogą być uszkodzone ani nosić zna­mion zmęczenia materiału. Spróchniałe, zmurszałe lub spleśniałe belki wymagają natychmiastowej wymiany. Uwaga! Niekie­dy bardzo trudno jest prawidłowo ocenić stan więźby od wewnątrz budynku i należy zdecydować się na głębszą analizę wyma­gającą zdjęcie pokrycia. Dzieje się tak dla­tego, że nawet mikropęknięcia dachówek czy blachy trapezowej mogą prowadzić do zawilgocenia i rozwoju grzybów (w tym pleśni) w więźbie. To również od strony pokrycia drewno jest narażone na większe przeciążenia. Często starą więźb trzeba wzmocnić, a bywa i tak, że zostaje z niej tylko część konstrukcji – krokwie i murłaty, które także w pojedynczych przypadkach trzeba wymienić. Równie często okazuje się, że drewniane elementy odkształciły się pod ciężarem warstw dachu. W takiej sytuacji powierzchnię krokwi wyrównuje się nadbitkami. Konieczne może okazać się wykonanie konstrukcji więźby dacho­wej od zera, aby dach mógł udźwignąć domową „elektrownię”.

STAN TECHNICZNY POKRYCIA DACHOWEGO

Tu także potrzebna jest wizja lokalna. Po­krycie wykonane z blachodachówek lub blach trapezowych nie może mieć śladów korozji, natomiast pokrycie z dachówek ceramicznych, betonowych lub bitumicz­nych nie może być popękane. Sposób i czasochłonność ewentualnej naprawy będą zależały od rodzaju i skali uszko­dzeń, przykładowo wymienić trzeba będzie również izolację dachu. Inwestorzy ze zro­zumiałych względów mają skłonność do szukania oszczędności. Jednak położenie instalacji PV na zniszczonym dachu może okazać się niebezpieczne, a przez to nie­możliwe. Wtedy pozostaje postawienie fotowoltaiki na gruncie.

NIE TYLKO WIĘŹBA I POKRYCIE

Przed wykonaniem napraw więźby i pokry­cia oraz położeniem instalacji PV należy również dokładnie ocenić stan techniczny komina. Najczęstsze miejsce występowa­nia nieszczelności to połączenie komina z pokryciem dachowym, które powoduje przeciekanie wody opadowej do środka i niszczenie konstrukcji dachu. By tego uniknąć, membrana dachowa powinna być właściwie docięta oraz zamocowana z lek­kim wywinięciem na komin i połączona z nim za pomocą specjalnej taśmy. Powin­na być zamontowana zgodnie z kierunkiem spływania skroplin. Przy kominie musi się także znaleźć rynienka odprowadzająca skropliny do kanału pomiędzy kontrłatami. Istotne jest takie uformowanie obróbki, aby na taśmie lub blasze nie gromadziła się woda, która później może przeciekać do wewnątrz. Obróbka powinna się znaleźć na kominie, po jego bokach, za kominem i na dachówce. Dzięki temu cała woda bę­dzie zawsze kierowana na połać dachową. Pozostawienie komina w złym stanie tech­nicznym lub z wadami konstrukcyjnymi oznacza późniejsze kosztowne zniszcze­nia i równie kosztowny demontaż paneli, w celu uniknięcia chodzenia po nich.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button