FotowoltaikaMontaż paneli fotowoltaicznych

Sposoby mocowania paneli PV do pokryć dachowych

W konstruowaniu elektrowni słonecznej na dachu równie ważny jak osprzęt i technologia zastosowanych ogniw jest system bezpiecznego i stabilnego mocowania całej konstrukcji. Każdy taki system musi uzyskać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność konstrukcji z normami polskimi i europejskimi. Kluczowymi są PN-EN ISO 9227:2017-06, PN-EN ISO 12944-2:2001 oraz PN-EN ISO 12944-6:2018-01.

Tekst MARIUSZ GÓRSKI

Panele fotowoltaiczne, które tra­fiają na dachy domów podlegają dużym obciążeniom. Oddziałuje na nie wiatr, opady atmosferycz­ne i znaczne dobowe zmiany temperatury. Najbardziej wrażliwe są ogniwa wykona­ne z kruchych płytek krzemowych, podat­nych na nacisk i wstrząsy. Zagrożeniem dla krzemu są naprężenia wynikające z uderzeń wiatru. Panel jest naciskany z dużą siłą, cały ugina się i napręża, pod wpływem czego powstają w nim mikro­pęknięcia. Co jest w stanie zapewnić mu długowieczność? Poza jakością wykona­nia i przykładowo podwójną szybą liczy się właśnie staranność montażu. Obcią­żenie, jakiemu poddawany jest panel zale­ży w dużej mierze również od sztywności samego mocowania.

SPOSÓB I MIEJSCE ZAMOCOWANIA MODUŁU DO SZYNY

Moduł ramkowy największą wytrzyma­łość na obciążenie śniegiem i wiatrem wynoszące odpowiednio nawet 5400 Pa (550 kg/m²) i 2400 Pa (244 kg/m²) osiąga wtedy, gdy klemy mocujące znajdują się w odpowiednich strefach, czyli od 0,125 do 0,25 długości dłuższego boku modu­łu – licząc od krawędzi. Miejsce i sposób mocowania ma jeszcze większe znacze­nie w przypadku montażu bezramkowych modułów cienkowarstwowych, ponieważ mają one niższą wytrzymałość mecha­niczną na obciążenie śniegiem. Do ich montażu używa się specjalnych zacisków z gumowymi podkładami zapewniającymi pewne trzymanie modułów przy zmien­nym obciążeniu wiatrem i śniegiem.

Rys. 1. Układ szyn i klem przy montażu modułów w pionie. FOT.: REVOLT ENERGY
Rys. 2. Pionowy układ szyn przy poziomym układzie modułów
DOPASOWANIE SYSTEMU MONTAŻOWEGO PANELI PV DO PROJEKTU

Systemy montażowe starannie dobiera się pod kilkoma kluczowymi względami: do konstrukcji dachu, do miejsca montażu paneli, do wielkości oraz typu paneli foto­woltaicznych. Prześledźmy jednak dobór sposobu montażu PV pod kątem typu po­krycia dachowego.

SYSTEM MONTAŻU DO BLACHODACHÓWKI

To wkręty dokrokwiowe ze specjalnym adapterem montażowym. Dzięki nim mocuje się szyny. Rozstaw wkrętów dokrokwiowych w poziomie jest równy rozstawowi krokwi w konstrukcji dacho­wej, w pionie wkręty mocuje się zwykle co 100-115 cm. Płytka mocująca na wkręcie może być płaska lub kątowa w zależno­ści od systemu. Do płytki wspornikowej za pomocą wkrętu dokrokwiowego są moco­wane szyny, a do nich z kolei mocuje się tak zwany „klem”, czyli rodzaj specjalnych uchwytów, dzięki którym są przykręcane ramy paneli. Montaż instalacji fotowoltaicznej na tak zwanej blasze na rąbek stojący, to system, który jest bezinwazyjny i oparty na uchwy­cie montażowym regulowanym. Nie jest on montowany do konstrukcji dachu, a je­dynie do samej blachy. Uchwyty w miejscu kontaktu z pokryciem mogą zawierać do­datkowo uszczelkę EPDM. Wszystko dla lepszej jakości połączenia mocowania. Bardzo ważne jest dokładne dokręcenie uchwytów. Do nich są przykręcane szyny, a na nich dzięki systemowi klem środko­wych i końcowych są montowane panele fotowoltaiczne.

MONTAŻ PANELI DO DACHÓWKI CERAMICZNEJ

Podobnie jak w przypadku blachodachów­ki bazuje na elementach wkręcanych dokrokwiowo z tą różnicą, że hak znajduje się pomiędzy zeszlifowanymi dachówka­mi. Uchwyty dachówkowe mocuje się do krokwi, po uprzednim podsunięciu da­chówek pod wyższy rząd. W przypadku dachówek falistych uchwyty zawiesza się na dachówce tak, aby część wsporcza le­żała w jej zagłębieniu. Do zamocowanych uchwytów w następnej kolejności przy­kręca się profile szynowe wielorowkowe, a do nich przy użyciu uchwytów kątowych przykręca się panel PV.

SYSTEM MONTAŻU DLA DACHU KRYTEGO BLACHĄ TRAPEZOWĄ

W tym wypadku możliwe są co najmniej dwa rozwiązania. Montaż na szynie przykręcanej bezpośrednio do blachy typu niskiego. Do blachy trapezowej jest przykręcana za pomocą wkrętów farmer­skich poprzecznie specjalna płaska szy­na montażowa, do której są mocowane następnie klemy pojedyncze i podwójne oraz same panele. Wkręty farmerskie mu­szą być odpowiednio długie, aby sięgnęły konstrukcji drewnianej dachu. Wkręty do mocowania szyn dostępne są jako samo­gwintujące. Szyny nie mają nawierconych otworów. Otwory wierci sam wkręt.

Drugim wariantem do zastosowania jest montaż na szynie wielorowkowej mocowanej do wspornika trapezowego. Uchwyty trapezowe dopasowane są do kształtu blachy i mocowane do jej boków za pomocą wkrętów farmerskich.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button