Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy
Trending

Sukces tegorocznej rekrutacji!

Wakacje minęły, lecz nie był to okres stagnacji dla edukacji dekarzy. Mimo, że w tym czasie nie odbywają się zajęcia, szkoły intensywnie starają się o pozyskanie jak największej liczby uczniów do kształcenia na oferowanych kierunkach.

Tekst ARTUR BEDNARSKI

Fot. POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Chociaż łączny wynik może nie wydawać się spektakularny, to w porównaniu z poprzednimi latami widać bardzo wyraźny przełom. Wydawać by się mogło, że w lipcu i sierpniu, za zamkniętymi drzwiami szkół czas jakby zwolnił, ale niemal do końca wakacji toczyła się rekrutacja. Dla nas jest to szczególny czas, który weryfikuje skuteczność wysiłków wkładanych przez cały rok szkolny w promocję zawodu. Od początku tego roku w prawie normalnych warunkach mogliśmy spotykać się z uczniami, rodzicami i doradcami zawodowymi, próbując pokazać im atrakcyjność zawodów dekarz i technik dekarstwa. Dni otwarte, targi edukacyjne i inne wydarzenia pozwoliły dotrzeć do kilku tysięcy młodych ludzi, a do kolejnych 300 000 osób dotarliśmy dzięki precyzyjnej kampanii internetowej.
W ubiegłych latach do pierwszych klas dekarstwa trafiało zwykle około 20-30 uczniów i jednocześnie podobna liczba kończyła naukę, podchodząc do egzaminu kwalifikacyjnego. Ten rok, naszym zdaniem, miał być przełomowy – odzwierciedlający wkład pracy z ostatnich 3 lat i efekty trwałych zmian wprowadzonych na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w systemie oświaty. Mowa tu między innymi o wprowadzeniu technika dekarstwa na listę zawodów Ministerstwa Edukacji i Nauki, ujęcie dekarza i technika dekarstwa wśród zawodów deficytowych (objętych podwyższoną subwencją oświatową) oraz stworzenie nowych podstaw programowych dla obydwu zawodów. Dlatego z niecierpliwością czekaliśmy na finalne wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
Niezmiennym liderem w liczbie (a także jakości) kształcenia przyszłych dekarzy jest Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, który w tym roku pozyskał aż 31 pierwszoklasistów! 16 młodych ludzi zasili klasę technikum, a kolejnych 15 uczyć się będzie w szkole branżowej. W Oddziale Kujawsko-Pomorskim rekrutację na dekarza i/lub technika dekarstwa prowadziło aż pięć szkół. Sukcesem pochwalić się może Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy (13 dekarzy), Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku (11 techników dekarstwa), SOKRATES International Schools w Toruniu (4 dekarzy) i Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie (1 dekarz), dając łączny wynik 29 adeptów dekarstwa. Po raz pierwszy, zobaczymy aż 29 przyszłych techników dekarstwa w województwie pomorskim, dzięki zaangażowaniu Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku i Oddziału Pomorskiego PSD. W kształceniu techników dekarstwa debiutuje także Technikum nr 1 w Żorach, gdzie naukę rozpoczęło 9 uczniów. Poza tym, o dekarzy wzbogacą się klasy wielozawodowe w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku (4 uczniów), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie (1 uczeń), Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach (2 uczniów) i Zespole Szkół Budowlanych w Poznaniu (3 uczniów).
Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczynamy w doskonałych nastrojach, a przede wszystkim w znacznie powiększonym gronie przyszłej braci dekarskiej. Ostateczny wynik rekrutacji – 108 osób – to znaczący przełom w działaniach projektu Zawód Przyszłości Dekarz, a także nadzieja, że zawód dekarza nie odejdzie w zapomnienie.

Fot. POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button