Dachy StromeIzolacje dachowe

Systemy izolacji nakrokwiowej

Opracowanie Iwona Szczepaniak

System z pianką PIR

Tego rodzaju systemów jest na rynku najwięcej. Podstawowym ich elementem są płyty z twardej zamkniętokomórkowej pianki poliizocjanurowej (PIR) o współczynniku przewodzenia ciepła λ wynoszącym 0,022-0,024 W/mK. Płyty mogą być z obu stron zabezpieczone folią aluminiową (stanowiącą ekran odbijający zimą ciepło do wnętrza budynku), a od góry także membraną wstępnego krycia.

Membrana mają dodatkowo zakładki z samoprzylepnymi brzegami. Dzięki temu montaż jest prostszy, tańszy i nie powoduje ryzyka doboru niewłaściwego produktu. Dodatkowo krawędzie płyt są wyprofilowane w zamek pióro-wpust, co eliminuje w izolacji dachu efekt mostka termicznego.

System Braas DivoDamm Pro
System Braas DivoDamm Top

Ten rodzaj izolacji na krokwiowej można także stosować do montażu między krokwiami i pod krokwiami. Ważne jest również to, że płyty mają odpowiednią odpornością na nacisk minimalnie 150 kPa (zbyt niska odporność na nacisk zwiększa ryzyko niestabilności podłoża pokrycia i rozszczelnienia całego dachu).

Płyty izolacyjnie układa się zapewniając mijankowe położenie styków płyt, rozpoczynając od okapu w kierunku kalenicy. Łatwo je dopasować do takiego układu, ponieważ docinanie płyt jest niezwykle łatwe i szybkie. Wystarczą do tego podstawowe narzędzia, takie jak piła do drewna lub do metalu. Do wykonywania cięcia należy założyć okulary ochronne.

Izolacja Thermano
Recticel L-Ments – samonośny izolacyjny panel dachowy

Pierwsza warstwa płyt opiera się na belce okapowej, stanowiącej zabezpieczenie przed zsuwaniem się warstw izolacji z dachu. Ze względów pożarowych na styku warstwy izolacji termicznej z kominami spalinowymi i dymowymi powinno być stosowane wypełnienie z wełny mineralnej.

W kalenicy ostatnie rzędy płyt należy połączyć ze sobą tak, aby powstałą po cięciu szczelinę można było wypełnić pianką niskoprężną i skutecznie zabezpieczyć taśmą uszczelniającą. Zaleca się, aby szczelina nie była szersza niż 20 mm. W celu odprowadzenia wilgoci dostającej się pod pokrycie dachowe, nakrokwiową izolację termiczną zabezpiecza się membraną wstępnego krycia (w kalenicy układa się ją z dwóch stron dachu, na zakładkę) lub – w przypadku zastosowania szczelnej termoizolacji – styki płyt zakleja się taśmami samoprzylepnymi.

Płyty i ułożoną na nich membranę mocuje się kontrłatami. Na wentylowane dachy z izolacją nakrokwiową najczęściej stosowane są kontrłaty o przekroju 40×60 mm lub 40×80 mm.

Mocowanie izolacji od zewnątrz wymaga zastosowania wkrętów stalowych osadzanych w krokwiach pod kątem (zalecanym przez producenta) do płaszczyzny dachu. Ten sposób redukuje zginanie łączników i zapewnia ich optymalną pracę statyczną. Dla zachowania kąta nachylenia łączników podczas montażu używa się odpowiednich szablonów.

System z wełną mineralną

Izolacja nakrokwiowa jest wykonana z płyt ze szklanej wełny mineralnej o współczynniku λ = 0,038 W/mK. Od zewnątrz jest ona chroniona membraną wstępnego krycia, a od wewnątrz – paroizolacją o zmiennym oporze dyfuzyjnym, która „otwiera się” latem i „zamyka” zimą. Dzięki temu wilgoć swobodnie przenika przez warstwę izolacji. System wymaga użycia desek montażowych 160 x 25 mm, na których układa się płyty izolacji, oraz wkrętów do mocowania kontrłat przez warstwę ocieplenia.

System termorenowacji Rennover

System z wełną drzewną

Te płyty izolacyjne o bardzo dużej twardości składają się z naturalnych włókien drzewnych i są produkowane według sprawdzonej “mokrej metody”. Poszczególne warstwy płyt są ze sobą łączone bez dodatku klejów, a rolę środka scalającego pełni naturalny składnik drewna – lignina. Ich deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi odpowiednio 0,046 W/mK. Ze względu na parametry tego rodzaju izolacja jest uzupełnieniem ocieplenia dachu z mat izolacyjnych z wełny drzewnej układanych pomiędzy krokwiami od wewnątrz. Jej zaletami są duża bezwładność cieplna i otwartość dyfuzyjna oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych takich jak wysoka i niska temperatura, a także promieniowanie UV.

Podpokryciowa płyta izolacyjna STEICOuniversal

Płyty z wełny drzewnej mają wszystkie krawędzie wyprofilowane w sposób zapewniający wiatroszczelność i ułatwiający odprowadzenie wody. Dodatkowe zaklejanie szczelin fabrycznie wyprofilowanych styków płyt nie jest z reguły wymagane w dachach o nachyleniu połaci minimalnie 16°.

Przy nachyleniu połaci 10-16°, konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie połączeń płyt taśmami klejącymi lub masami uszczelniająco-klejącymi. Masę w formie strużki o średnicy około 5 mm rozprowadza się równomiernie, nieprzerwanie na około 1/3 powierzchni pióra, zaczynając od jego strony wewnętrznej, czyli od strony, z której pióro wychodzi z płyty. Po połączeniu płyt masa musi częściowo „wypłynąć” na zewnątrz powstałej spoiny – należy ją wówczas rozetrzeć na równo po powierzchni płyt.

Izolacja nakrokwiowa z płyt wełny drzewnej może być do 4 tygodni dachem tymczasowym, a do 12 tygodni może pozostać bez pokrycia zasadniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button