Części dachuDachy Strome

Czy warto obłożyć komin blachą?

Komin – przynajmniej jeden w każdym domu – jest jednym z najbardziej widocznych elementów dachu. Zamiast więc starać się go ukryć, warto wykończyć go w oryginalny sposób, aby stał się ozdobą dachu.

Tekst ARKADIUSZ GNAT

Szkolenie z technik obróbki komina należy do podstawowych szkoleń blacharskich, w jakich można uczestniczyć. Można pokusić się o stwierdzenie, że w zasadzie większość dostępnych na rynku szkoleń dla dekarzy jest oparta właśnie o tę obróbkę. Zagadnienia ćwiczone na takich szkoleniach, pozwalają zaznajomić się z podstawowymi technikami blacharskimi, które dekarz może wykorzystać również w innych elementach pracy na dachu.

Kominy możemy podzielić na trzy rodzaje – spalinowe, dymowe oraz wentylacyjne. W procesie życia budynku pełnią one bardzo ważną funkcję, a od ich sprawności zależy ludzkie życie. Ich trwałość, a co za tym idzie odporność na warunki atmosferyczne powinna być bardzo duża. Jednym słowem, kominy muszą działać prawidłowo przez cały cykl życia budynku. Na początku warto przytoczyć podstawę prawną Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

FOT.: KAMIL KOZIOŁ/ODDZIAŁ MAZOWIECKI PSD

Rozdział 5 Przewody kominowe.
§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów

§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej
ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Poprawne okucie blachą wszystkich ścian komina powinno pomóc uniknąć wielu problemów, jakie mogą pojawić się przez lata użytkowania. W niezabezpieczonych kominach murowanych zjawiska atmosferyczne, takie jak zamarzająca woda na kominie, a w szczególności woda, która poprzez mikropęknięcia dostaje się w głąb spoin między cegłami, potrafi całkowicie zniszczyć strukturę komina, a spadające elementy mogą zatkać przewody kominowe lub uszkodzić pokrycie dachowe. Niezabezpieczone czapy kominowe, czy kominy niepoprawnie wymurowane lub wymurowane z cegły dziurawki, przepuszczają wodę z opadów atmosferycznych do wnętrza obiektu.

NIE STOSUJ PALNYCH MATERIAŁÓW DO OBRÓBKI KOMINA!
Sam montaż paneli nie jest skomplikowany, ale tylko pod warunkiem, że zostanie odpowiednio przygotowany stelaż do ich mocowania. Pamiętając o stosowaniu niepalnych materiałów, do przygotowania stelaża możemy użyć płyt drzazgowocementowych o klasie reakcji na ogień według normy europejskiej EN 13 501-1 jest A2-s1, d0– niepalna oraz elementów metalowych. Do każdej ze ścian komina mocuje się metalowe profile – kątowniki 10 x 10 mm – odsuwając je od komina na jednakową odległość co najmniej 3 cm. Jeśli komin jest szeroki, konieczne jest usztywnienie stelaża w połowie jego wysokości. Przestrzeń między kominem a stelażem wypełnia się odpowiednio przyciętą skalną wełną mineralną. Przy starych remontowanych kominach warto zastosować wełnę o grubości 3-4 cm przeznaczoną do kominków. Nie wolno stosować zwykłej budowlanej wełny do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, ponieważ nie ma ona odpowiednich właściwości. Wełna do izolacji komina to najczęściej prasowane sztywne płyty, do których jest przyklejona (klejem wysokotemperaturowym) folia aluminiowa.
Płyty docina się dopasowując do kształtu i wymiarów ścian komina. Następnie układa się je folią aluminiową na zewnątrz (to ogranicza nagrzewanie się kolejno układanych warstw). Niepalne płyty drzazgowocementowe zalecamy również do wykonania podbudowy pod obróbki komina z łupka dachowego czy płytek włóknocementowych.

FOT.: SZKOLENIADEKARZY.PL

WYKOŃCZENIE BLACHĄ PŁASKĄ
Wracając do tytułowego pytania: wśród dekarzy zdania są podzielone. Część wykonawców wybierze szybsze rozwiązania, na przykład ograniczą się do zrobienia kołnierza komina i ewentualnie czapy. Inni wybiorą rozwiązania pewniejsze, okładając cały komin blachą płaską. Oba sposoby poprawnie wykonane zapewnią długie użytkowanie, ale wykonując okucie z blachy wszystkich ścian komina nie musimy przejmować się tym, w jaki sposób i z jakich materiałów został wymurowany komin. Na rynku dostępne są różnego rodzaju materiały, nawet i tworzywa, z których wykonywane są elewacje kominów. Niestety, zdarza się, że niektóre z nich nie spełniają norm i ostatecznie często mogą zostać zakwestionowane przez kominiarza. Notowaliśmy zgłoszenia przecieków, gdzie dopiero okucie całego komina zapewniło 100% szczelność a co za tym idzie, spokój mieszkańców domu i wykonawcy dachu.

Wiadomo, że na koszt okucia komina blachą składa się też dodatkowy zarobek wykonawcy, niekiedy niemały. Wartość obróbek blachą na rąbek wyceniana jest od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za komin, w zależności od stopnia jego skomplikowania i wielkości ścian. Czas realizacji dla wprawionej osoby to przynajmniej kilka godzin pracy, a przygotowane wcześniej w warsztacie elementy sprowadzają się do montażu na dachu. Skomplikowane i artystyczne wzory obróbek mogą wydłużyć czas realizacji. Sam klient zdecyduje o tym, czy chce za to zapłacić.


Po więcej informacji i szczegółowe omówienie tematu, zapraszamy na szkolenia praktyczne organizowane przez Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie. Szkolenia odbywają się przez cały rok.

Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie
tel.: +48 509 447 590
e-mail: okd@dekarz.com.pl,
www.szkoleniadekarzy.pl
www.facebook.com/OsrodekKsztalceniaDekarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button