Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW za granicą

Pandemia wirusa COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia, a nawet restrykcje z pewnością nie sprzyjają realizacji kontraktów zagranicznych, ale paradoksalnie rola i znacznie ubezpieczenia może być w pewnych sytuacjach większa niż wcześniej.

Tekst JACEK BARANOWSKI

paszport za granicą
FOT.: SHUTTERSTOCK.COM
Umowa ubezpieczenia – polisa KL+NNW – może być pewnego rodzaju „glejtem” umożliwiającym wjazd 
w celach biznesowych na terytorium niektórych państw, pod warunkiem 
że ochrona będzie pokrywała koszty leczenia w związku z zakażeniem wirusem COVID-19.

Pracownik delegowany przez swojego pracodawcę w zagraniczną podróż służbową, narażony jest nie tylko na skutki nieszczęśliwych wypadków, ale także na inne ryzyka, w tym między innymi na nagłe zachorowanie.


Takie nieprzewidziane zdarzenia mogą być bardzo kłopotliwe i kosztowne dla pracodawcy delegującego swojego pracownika w zagraniczną podróż służbową.


Na przykład zachorowanie w czasie zagranicznego wyjazdu może się wiązać z koniecznymi wydatkami w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zgodnie z prawem to pracodawca musi zapewnić pracownikowi opiekę medyczną podczas zagranicznego wyjazdu służbowego.

Oznacza to, że w razie potrzeby to właśnie pracodawca powinien pokryć koszty leczenia oraz wszystkie inne wydatki z tym związane – także w razie śmierci pracownika.

W państwach członkowskich Unii Europejskiej każdy, za kogo w kraju macierzystym 
są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo do bezpłatnego leczenia 
w publicznej służbie zdrowia. 
Jednak warto pamiętać, iż Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 
umożliwia jedynie skorzystanie z podstawowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych 
z medycznego punktu widzenia i gwarantuje tylko te świadczenia, które danego kraju. 

Poza tym nie zapewnia zwrotu koszów związanych z transportem osób do kraju macierzystego. Dlatego warto zawrzeć ubezpieczenie KL+NNW, które dla pracownika zawiera pracodawca.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ubezpieczyciele oferują dość szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej uwzględniającej, między innymi:

 1. następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 2. wydatki medyczne – koszty leczenia (KL),
 3. dodatkowe koszty podróży, w tym:
  a. zastępstwo pracownika,
  b. podróż i zakwaterowanie osób bliskich,
  c. przewóz ciała, koszty pochówku,
  d. usługi Assistance.
 4. wydatki związane z koniecznym transportem do kraju,
 5. wydatki związane z prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej,
 6. szkody w rzeczach osobistych,
 7. odwołanie, skrócenie lub zmianę planu podróży,
 8. odpowiedzialność cywilną,
 9. koszty ochrony prawnej,
 10. koszty związane z utratą paszportu, pieniędzy lub kart kredytowych, odwołania lotu.

Ważny jest także wybór wysokości sum ubezpieczenia, 
aby przy zbyt niskim ich poziomie nie trzeba było „dopłacać” jeśli okaże się, 
że przedsiębiorca zbyt optymistycznie podszedł do oceny zagrożeń i ich
skutków finansowych i „zaniżył” ich wysokość w stosunku do realiów państw, 
do których delegował swoich pracowników.

SUMY UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI W KL+NNW


Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności dla poszczególnych opcji ochrony ubezpieczeniowej powinny wystarczyć na pokrycie kosztów związanych z ewentualnymi wypadkami.

Pracodawca powinien wziąć pod uwagę, jakie czynności pracownik będzie wykonywał za granicą oraz do jakiego kraju wyjeżdża.

Na przykład, gdy jest to Słowacja, suma ubezpieczenia może być niższa niż wtedy, 
gdy pracownicy jadą (wylatują) w bardziej odległe strony Europy lub świata.


Praktyczne znaczenie ma to, czy suma ubezpieczenia dotyczy jednego zdarzenia, czy wszystkich. Ważny jest też stan zdrowia.

Jeśli osoby udające się w podróż służbową cierpią na choroby przewlekłe, trzeba za dopłatą dodatkowej składki rozszerzyć ochronę na zdarzenia (zachorowania) wynikłe z tych chorób.

Inaczej ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania i umowa ubezpieczenia nie spełni oczekiwań ubezpieczającego.

Jeśli w warunkach ubezpieczenia nie ma wyłączenia epidemii, 
zachorowanie na wirusa COVID-19 jest traktowane jak każde inne nagłe zachorowanie za granicą 
i podlega polisie Koszty Leczenia i Assistance.

TYPY I FORMY UMÓW KL + NNW


Dominują dwie formy, które powinny być dostosowane do faktycznych potrzeb ubezpieczającego – w tym częstości wyjazdów w zagraniczne podróże służbowe.

Jeśli wyjazdy służbowe są sporadyczne, z góry zaplanowane, 
to pracodawca może spokojnie skorzystać z indywidualnych umów KL+NNW zawieranych dla każdego 
wyjazdu służbowego oddzielnie. 
Ważne, aby zawarcie umowy było możliwe przed datą wyjazdu służbowego.
Przedsiębiorcy, którzy swoją działalność biznesową rozwinęli dość znacząco
i jeśli zagraniczne podróże służbowe muszą być realizowane często 
– ad hoc – czasem decyzja zapada z dnia na dzień, do tego przed weekendem, 
wówczas właściwszą z punktu widzenia interesu pracodawcy 
jest zawarcie umowy otwartego pokrycia ubezpieczeniowego.
 Takie rozwiązanie polega na tym, że przy zawieraniu umowy KL+NNW pracodawca podaje 
planowaną w rocznym okresie ubezpieczenia liczbę podróżujących osób 
oraz planowaną liczbę dni pobytu w zagranicznej podróży służbowej w okresie ubezpieczenia, 
a także oczekiwane: zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Na tej podstawie ubezpieczyciel nalicza składkę zaliczkową, a bezpośrednio na koniec okresu ubezpieczenia przedsiębiorca rozlicza się z ubezpieczycielem, podając mu faktyczną liczbę wykorzystanych osobodni.

Najkorzystniejszą dla pracodawcy, który dość często deleguje swoich pracowników za granicę jest forma bezimienna (nie wymagająca wykazu wyjeżdżających osób). Takie rozwiązanie musi być zgodne z ewidencją zagranicznych podróży służbowych prowadzoną obowiązkowo przez pracodawcę.

Jak widać już z tego krótkiego omówienia KL+NNW pracodawca ma dość dużo możliwości, 
aby zminimalizować ewentualne negatywne dla firmy dekarskiej finansowe skutki zdarzeń, 
do których dojdzie w związku z delegowaniem pracowników w zagraniczną podróż służbową.


Każde z omówionych rozwiązań można doskonale dopasować do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że analizie argumentów za „ubezpieczaniem się” 
powinno towarzyszyć przekonanie, że zawieranie umów ubezpieczenia powinno być realizowane 
najlepiej przy współpracy i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, 
który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej 
do faktycznych potrzeb ubezpieczającego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button