Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Wystartował program Certyfikacji IFD

W trakcie Walnego Zgromadzenia IFD w Wiedniu podjęto decyzję o wdrożeniu programu certyfikacji dekarskiej (zwanego też paszportem dekarskim) jako przepustki na międzynarodowe szkolenia zawodowe.

Program skierowany jest do organizacji przynależących do Międzynarodowej Federacji Dekarzy (IFD), producentów zrzeszonych jako członkowie IFD oraz do dekarzy, którzy chcieliby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Czym dokładnie jest Certyfikat dekarski IFD?

Jest to dokument przedstawiający całą ścieżkę kariery dekarza i potwierdzający jego poziom wiedzy oraz uzyskane tytuły zawodowe, a także elektronicznie dostępną listą wszystkich ukończonych szkoleń i kursów zawodowych. Daje on szansę na nawiązanie współpracy i uczestnictwa w szkoleniach dekarskich na terenie Europy.

Celem systemu certyfikacji IFD jest podnoszenie wiedzy dekarskiej z zakresu nowoczesnych technologii, potwierdzenie umiejętności i kwalifikacji dekarza na arenie międzynarodowej, a także umożliwienie nawiązania współpracy oraz wymianę dekarzy między firmami należącymi do Międzynarodowej Federacji Dekarzy.

Każdy dekarz poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach będzie otrzymywał punkty, które będą przypisywane do jego wirtualnego, indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Szkoleniowa grupa robocza IFD opracowała system punktacji dla odpowiednich szkoleń oraz tytułów zawodowych.

Oto za co przyznawane są punkty:

• tytuł magisterski/ tytuł mistrzowski w zawodzie dekarza, prowadzenie kwalifikowanej działalności gospodarczej – 7 pkt;

• tytuł czeladniczy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – 6 pkt;

• trzyletnie szkolenie zawodowe w systemie podwójnym, uwzględniające praktykę zawodową oraz wiedzę teoretyczną – 4 pkt;

• dwuletnie szkolenie zawodowe w systemie podwójnym: uwzględniające praktykę zawodową oraz wiedzę teoretyczną/ dwuletnia edukacja w szkole zawodowej – 3 pkt;

• roczne szkolenie zawodowe uwzględniające praktykę zawodową oraz wiedzę teoretyczną – 2 pkt;

• przygotowanie zawodowe razem z odbytym stażem – 1 pkt;

• każde dodatkowe szkolenie zawodowe podnoszące wiedzę z zakresu dachu stromego, płaskiego, metalowego czy fasad – w zależności od stopnia trudności będzie odpowiednio punktowane od 1-7 pkt za każdy panel.

Certyfikat szkoleniowy (paszport dekarski) poprzez ujednolicony system gromadzenia punktów, obowiązujący na terenie całej Europy, pozwoli na sprawną weryfikację kwalifikacji dekarskich przez potencjalnych inwestorów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

(J.M.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button